Název: Monitor sběrnice Profibus s HW podporou - SW část
Další názvy: The Profibus Monitor with the HW Support - the SW Part
Autoři: Krahulec, Jan
Vedoucí práce/školitel: Vavřička, Vlastimil
Oponent: Moldan, Roman
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7576
Klíčová slova: Profibus;Profibus PA;Modbus;průmyslové sběrnice;FNL;FintT410
Klíčová slova v dalším jazyce: Profibus;Profibus PA;Modbus;fieldbus;FNL;FintT410
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá současnými průmyslovými sběrnicemi s důrazem na sběrnici Profibus (její variantu PA). Hlavním cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pro monitorování přenosu dat po sběrnici Profibus PA. Pro realizaci byly využity 2 komunikační jednotky - FintT410 od norské firmy Fieldbus International AS a FNL (Fieldbus Network Link) od německé firmy COMSOFT. Součástí práce je také popis současných průmyslových sběrnic, především pak sběrnice Profibus PA.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the question of current fieldbuses with an emphasis on the Profibus (especially its variant PA). The main aim of this thesis is to design and create an application for monitoring of data transfers over Profibus PA. Two communication units are used for realization: FintT410 from the Norwegian company Fieldbus International AS and FNL (Fieldbus Network Link) from the German company COMSOFT. The description of current fieldbuses is also the part of this thesis, the Profibus PA is described more in detail.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan_Krahulec.pdfPlný text práce3,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0026Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce291,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0026Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce515,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0026Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7576

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.