Title: Monitor sběrnice Profibus s HW podporou - SW část
Other Titles: The Profibus Monitor with the HW Support - the SW Part
Authors: Krahulec, Jan
Advisor: Vavřička, Vlastimil
Referee: Moldan, Roman
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7576
Keywords: Profibus;Profibus PA;Modbus;průmyslové sběrnice;FNL;FintT410
Keywords in different language: Profibus;Profibus PA;Modbus;fieldbus;FNL;FintT410
Abstract: Diplomová práce se zabývá současnými průmyslovými sběrnicemi s důrazem na sběrnici Profibus (její variantu PA). Hlavním cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pro monitorování přenosu dat po sběrnici Profibus PA. Pro realizaci byly využity 2 komunikační jednotky - FintT410 od norské firmy Fieldbus International AS a FNL (Fieldbus Network Link) od německé firmy COMSOFT. Součástí práce je také popis současných průmyslových sběrnic, především pak sběrnice Profibus PA.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the question of current fieldbuses with an emphasis on the Profibus (especially its variant PA). The main aim of this thesis is to design and create an application for monitoring of data transfers over Profibus PA. Two communication units are used for realization: FintT410 from the Norwegian company Fieldbus International AS and FNL (Fieldbus Network Link) from the German company COMSOFT. The description of current fieldbuses is also the part of this thesis, the Profibus PA is described more in detail.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jan_Krahulec.pdfPlný text práce3,78 MBAdobe PDFView/Open
A10N0026Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce291,54 kBAdobe PDFView/Open
A10N0026Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce515,1 kBAdobe PDFView/Open
A10N0026Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.