Název: Off-line klient pro EEG/ERP portál
Další názvy: Offline client for EEG/ERP portal
Autoři: Liška, František
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Ježek, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7578
Klíčová slova: webové služby;WSDL;SOAP;REST;Apache CXF;EEG/ERP portál;neuroinformatika
Klíčová slova v dalším jazyce: web services;WSDL;SOAP;REST;Apache CXF;EEG/ERP portal;neuroinformatics
Abstrakt: Na katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni je vyvíjen EEG/ERP (Electroencephalography/event-related potentials) portál, jehož cílem je uchovávání a sdílení informací o neuroinformatických experimentech. S rostoucím počtem opakování stejného experimentu roste jeho výpovědní hodnota, proto je cílem portálu sjednotit formu a strukturu dat uložených experimentů tak, aby bylo možné naměřená data analyzovat. Experimenty se provádí po celém světě, a to i na pracovištích, kde není vždy dostupné internetové připojení. Cílem této práce je navrhnout a vytvořit aplikaci, která umožní zadávat neuroinformatická data v místě, kde není k dispozici připojení k EEG/ERP portálu. Aplikace poskytne při opětovném připojení k webovému portálu možnost dávkového přenosu dat z aplikace do portálu. Tento dokument popisuje architekturu a funkce EEG/ERP portálu a webové služby, které jsou použité pro řešení přenosu dat.
Abstrakt v dalším jazyce: Department of Computer Science and Engineering is developing a web application called EEG/ERP portal. It is used for storing and sharing neuroinformatic data gathered from experiments. Some experiments are performed in places without Internet connec-tion. The objective of this paper is to create a desktop application which allows storing ex-perimental data without connection to the Internet. It will be able to transfer experi-mental data from the client to the EEG/ERP portal. This document describes architecture and features of the EEG/ERP portal and web ser-vices technology which is used for the data transfer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DiplomovaPraceLiska.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0085Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce328,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0085Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce303,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0085Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce187,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7578

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.