Název: Vizualizace dat o nákladech
Další názvy: Visualization of cost data
Autoři: Rybák, Jan
Vedoucí práce/školitel: Lipka, Richard
Oponent: Brada, Přemysl
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7581
Klíčová slova: extrakce informací;vizualizace dat;extrakce relací;ontologie finančních transakcí;DBpedia;linked data
Klíčová slova v dalším jazyce: information extraction;data visualization;relation extraction;ontology financial transactions;DBpedia;linked data
Abstrakt: Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí, přičemž ta první se zabývá extrakcí informací o financích a v té druhé je cílem získaná data přehledně zobrazit. Úlaha extrakce informací je řešena pomocí metod zpracování přirozeného jazyka. K určování potenciálně zajímavých finančních informací je využita znalostní báze DBpedia, dále jsou analyzovány finanční vztahy a identifikovány peněžní částky. V druhé části jsou vysvětlené možnosti vizualizace získaných dat a zároveň je implementována aplikace pro přehledné zobrazení a snadnou interakci s daty.
Abstrakt v dalším jazyce: In the scope of this thesis we are addressing two challenges, automated information extraction and its comprehensible visualization of numerical data. The first part is concerned with identification of possibly interesting financial data from newspaper articles and their extraction. We are proposing a new approach to recognize named entities using DBpedia, we are identifying financial relations and extracting monetary data. Next, to communicate obtained information clearly, a tool for visualizing the financial cost of recognized entities is introduced.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Jan_Rybak_2013.pdfPlný text práce11,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0102Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce373,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0102Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce877,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0102Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce173,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7581

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.