Název: Metody vyhodnocování elektrofyziologických experimentů
Další názvy: Methods of evaluation of electrophysiological experiments
Autoři: Prokop, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Řondík, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7590
Klíčová slova: HHT;EMD;IMF;EEG;ERP;Hilbert-Huangova transformace;zpracování signálů;detekce evokovaných potenciálů
Klíčová slova v dalším jazyce: HHT;EMD;IMF;EEG;ERP;Hilbert-Huang transform;signal processing;ERP detection
Abstrakt: Při vyhodnocování ERP experimentů je nutné přesně určit amplitudu a latenci jednotlivých ERP komponent. K analýze EEG signálu se používají hlavně časově-frekvenční metody, jako je waveletová transformace, krátkodobá Fourierova transformace, nebo matching pursuit. Dalším zástupcem časově-frekvenčních metod je Hilbert-Huangova transformace, která byla navržena pro zpracování nestacionárních signálů. Pro zpracování EEG signálu se používá modifikovaná HHT. V mé práci jsem navrhl dodatečné podmínky, které pomáhají nalézt kavalitnější intrinsic mode funkce. Dále jsem navrh nové klasifikátory, které spolu s dodatečnými podmínkami výrazně zvýšily úspěšnost detekce ERP komponent.
Abstrakt v dalším jazyce: While evaluating ERP experiments, it is essential to determine amplitude and latency of ERP components. Time-frequency domain methods, such as the wavelet transform, short-time discrete Fourier transform, matching pursuit, are usually used for this task. Another time-frequency domain method is the Hilbert-Huang transform that was designed to process non-stationary signals. To process the EEG signal a modified HHT is usualy used. I have designed new additional criteria to find a better intrinsic mode function. I have implemented new classifiers, which together with additional criteria significantly improved ERP components detection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Prokop.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0043Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce278,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0043Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0043Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce189,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7590

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.