Název: Dekompozice modelu svalu na svalová vlákna
Další názvy: Decomposition of Muscle Model into Muscle Fibres
Autoři: Cholt, David
Vedoucí práce/školitel: Kohout, Josef
Oponent: Hájková, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7592
Klíčová slova: počítačová grafika;rozklad svalu;dekompozice svalu;svalová vlákna;řídící vlákna;dekompozice vícehlavých svalů;VTK;MAF2;VPHOP
Klíčová slova v dalším jazyce: computer graphics;muscle decomposition;muscle fibres;cadaver fibres;multiheaded muscle decomposition;VTK;MAF2;VPHOP
Abstrakt: Dekompozice virtuálního modelu svalu na virtuální svalová vlákna, je proces naplnění povrchového modelu svalu sadou lomených křivek, které představují jednotlivá svalová vlákna reálného svalu. Cílem této práce je navrhnout, implementovat a otestovat novou metodu svalové dekompozice, která využívá dodatečná data k řízení dekompozičního procesu, umožňující realističtější vzhled vláken, a to zejména při dekompozici vícehlavých svalů. Teoretická část této práce popisuje metodu sámotnou, se zaměřením na dekompozici složitějších svalů a zabývá se problémy, které nastaly během procesu návrhu. Implementační část této práce popisuje použitelné interpolační metody a použité vnější knihovny, uvádí různé podrobnosti implementace a končí prezentací schopností a možností implementované metody a ukázkami vizuálních výsledků dekompozice. Je také vyhodnocena časová složitost metody a závislost doby dekompozice vstupních datech a parametech.
Abstrakt v dalším jazyce: Decomposition of a virtual muscle model into virtual muscle fibers is a process of filling a surface muscle model with a set of polylines that resemble individual muscle fibers that would exist in a real muscle. The purpose of this thesis is to design, implement and test a new method of muscle decomposition that uses additional data to guide the decomposition process and leads to a more realistic fibre appearance, especially when used to decompose some of the more complex multiheaded muscles. The theoretical part of this thesis describes the method itself, addresses the complex muscle decomposition and deals with problems that arose during the design process. The implementation part of this thesis describes interpolation methods and libraries used, lists various implementation details and concludes in presenting the capabilities of the implemented method and visual results of the decomposition. Time consumption dependency of the method on various input parameters is also evaluated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPPraceCholt2013.pdfPlný text práce7,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0138Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce773,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0138Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce356,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0138Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce195,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7592

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.