Název: Metody triangulace v paralelním prostředí
Další názvy: Triangulation methods in a parallel environment
Autoři: Šmolík, Michal
Vedoucí práce/školitel: Skala, Václav
Oponent: Lobaz, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7594
Klíčová slova: triangulace;tetrahedronizace;paralelní výpočet;GPU
Klíčová slova v dalším jazyce: triangulation;tetrahedronization;parallel computing;GPU
Abstrakt: Triangulace a tetrahedronizace jsou velmi rozšířené problémy nejen v počítačové grafice. Cílem této práce je navrhnout novou metodu pro triangulaci bodů v E^2 a v E^3. Navrhnutá metoda je realizovatelná pomocí paralelního výpočtu, díky čemuž se sníží časová náročnost celé triangulace.
Abstrakt v dalším jazyce: Triangulation and tetrahedronization are widespread problems not only in computer graphics. The aim of this thesis is to propose a new method for triangulation of points in E^2 and in E^3. The proposed method is realizable using parallel computation and thus the time required for triangulation is reduced.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0147Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce328,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0147Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce357,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0147Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce184,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7594

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.