Title: Metody triangulace v paralelním prostředí
Other Titles: Triangulation methods in a parallel environment
Authors: Šmolík, Michal
Advisor: Skala, Václav
Referee: Lobaz, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7594
Keywords: triangulace;tetrahedronizace;paralelní výpočet;GPU
Keywords in different language: triangulation;tetrahedronization;parallel computing;GPU
Abstract: Triangulace a tetrahedronizace jsou velmi rozšířené problémy nejen v počítačové grafice. Cílem této práce je navrhnout novou metodu pro triangulaci bodů v E^2 a v E^3. Navrhnutá metoda je realizovatelná pomocí paralelního výpočtu, díky čemuž se sníží časová náročnost celé triangulace.
Abstract in different language: Triangulation and tetrahedronization are widespread problems not only in computer graphics. The aim of this thesis is to propose a new method for triangulation of points in E^2 and in E^3. The proposed method is realizable using parallel computation and thus the time required for triangulation is reduced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce4,16 MBAdobe PDFView/Open
A11N0147Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce328,3 kBAdobe PDFView/Open
A11N0147Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce357,03 kBAdobe PDFView/Open
A11N0147Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce184,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.