Title: Vizualizace rozsáhlých diagramů
Other Titles: Large diagram visualization
Authors: Bureš, Daniel
Advisor: Holý, Lukáš
Referee: Brada, Přemysl
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7600
Keywords: diagram;softwarová komponenta;vizualizace;aplikace CoCA-Ex;skupina komponent;viewport
Keywords in different language: diagram;software component;visualization;application CoCA-Ex;component group;viewport
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo nastudovat problematiku vizualizace rozsáhlých diagramů komponent, navrhnout rozšíření pro existující aplikaci k vizualiaci komponent - CoCA-Ex. Do této aplikace bylo implementováno rozšíření umožňující seskupovat komponenty v zobrazeném diagramu. Dále byla přidána podpora uživatelských účtů v aplikaci a možnost sdílení diagramů s ostatními uživateli.
Abstract in different language: The aim of this master thesis was studying issues with visualization large component diagrams and find out options of work with shown diagrams. Application which was modified, is web based application with supporting HTML 5 technology. Into current application for visualization of large component diagrams was designed and implemented extension, which provides grouping of shown components in graph. Next extension which was designed and implemented was adding support for user accounts. Users can share their uploaded component diagrams or save diagrams only for their use. Application after modified was tested on large component diagram Nuxeo.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - vizualizace rozsahlych diagramu.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
A11N0096Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce288,47 kBAdobe PDFView/Open
A11N0096Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce638,61 kBAdobe PDFView/Open
A11N0096Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce199,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.