Název: Vizualizace rozsáhlých diagramů
Další názvy: Large diagram visualization
Autoři: Bureš, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Holý, Lukáš
Oponent: Brada, Přemysl
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7600
Klíčová slova: diagram;softwarová komponenta;vizualizace;aplikace CoCA-Ex;skupina komponent;viewport
Klíčová slova v dalším jazyce: diagram;software component;visualization;application CoCA-Ex;component group;viewport
Abstrakt: Cílem této diplomové práce bylo nastudovat problematiku vizualizace rozsáhlých diagramů komponent, navrhnout rozšíření pro existující aplikaci k vizualiaci komponent - CoCA-Ex. Do této aplikace bylo implementováno rozšíření umožňující seskupovat komponenty v zobrazeném diagramu. Dále byla přidána podpora uživatelských účtů v aplikaci a možnost sdílení diagramů s ostatními uživateli.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this master thesis was studying issues with visualization large component diagrams and find out options of work with shown diagrams. Application which was modified, is web based application with supporting HTML 5 technology. Into current application for visualization of large component diagrams was designed and implemented extension, which provides grouping of shown components in graph. Next extension which was designed and implemented was adding support for user accounts. Users can share their uploaded component diagrams or save diagrams only for their use. Application after modified was tested on large component diagram Nuxeo.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - vizualizace rozsahlych diagramu.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0096Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce288,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0096Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce638,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0096Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce199,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7600

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.