Název: Nové uživatelské rozhraní a navigace pro DCIx
Další názvy: The new user interface and navigation for DCIx
Autoři: Časta, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Herout, Pavel
Oponent: Horáček, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7601
Klíčová slova: DCIx;navigace;uživatelské rozhraní;Ajax
Klíčová slova v dalším jazyce: DCIx;navigation;user interface;Ajax
Abstrakt: Tato diplomová práce vás seznámí s uživatelským rozhraním a navigací v aplikaci DCIx. DCIx je webová aplikace pro správu skladových zásob. Vzhled a ovládání starší verze aplikace již nevyhovuje dnešním požadkům uživatelů. Na základě uživatelských požadavků bylo navrženo nové interaktivní uživatelské rozhraní a navigace. Jsou zde také představeny technologie, které byly použity v nové verzi aplikace. Implementace zvoleného řešení je detailně popsána, společně s řešením problémů, které se během vývoje objevily. Jedním z požadavků bylo zajištění testovatelnosti. Současná aplikace obsahuje množství automatických testů a výsledné technické řešení bylo zvoleno tak, aby vaplikace byla testovatelná automatickými testy, byť s určitými změnami.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis will familiarizes you with the user interface and navigation in DCIx. DCIx is a web application for managing inventory. Design and using of the application does not meet the requirements of today's users. On the ground of user requirements has been proposed a new more modern and interactive user interface and navigation. There are also introduced technologies which were used in the new version of application. Implementation of the selected solution is described in detail, together with solution of problems which have shown up during implementation. One of the requirements for the new application was ensuring testability. Nowadays the application contains a number of automatic tests and the resulting solution was chosen due to the fact that the tests could be used although with some modifications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_text.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0057Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce335,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0057Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce491,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0057Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce228,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7601

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.