Název: Podpora vývoje v projektu Space Traffic nástroji Microsoft TFS
Další názvy: Using Microsoft TFS to support development in the Space Traffic project
Autoři: Dyrczyk, Jan
Vedoucí práce/školitel: Brada, Přemysl
Oponent: Chromík, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7603
Klíčová slova: Microsoft visual studio team foundation server;TFS;Redmine;Space Traffic;podpora vývoje;řízení vývoje;vývojový proces
Klíčová slova v dalším jazyce: Microsoft visual studio team foundation server;TFS;Redmine;Space Traffic;support development;management development;development process
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje tématu podpory vývoje v projektu Space Traffic, studentském projektu na Katedře informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, nástroji Microsoft Visual Studio Team Foundation Server (TFS). Práce prakticky ověřuje navrženou metodiku vývoje Petrem Voglem, navrhuje její případné úpravy a navržené vylepšení prakticky ověřuje. Dále prozkoumává možnosti TFS pro plánování a sledování postupů prací a prakticky ověřuje nasazení TFS do reálného univerzitního projektu. Na závěr práce přináší zkušenosti autora a doporučení pro další vývoj projektu.
Abstrakt v dalším jazyce: Master's thesis deals with the using of the Microsoft Visual Studio Team Foundation Server (TFS) to support development in the Space Traffic project. The project is being developed as student project on the Department of Computer Science and Engineering at the University of West Bohemia. This thesis practically verifies development methodology designed by Vogl, suggests its possible modifications and practically verifies the designed improvements. It further explores the possibilities of the TFS for scheduling and tracking the progress of works and verifies the use of the TFS in real university project. In conclusion, the work presents the author's experiences and recommendations for further development of the project.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A11N0098P.pdfPlný text práce11,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0098Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce298,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0098Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce775,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0098Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce201,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7603

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.