Název: KIVFS - Webový klient
Další názvy: KIVFS - WWW client
Autoři: Hovorka, Karel
Vedoucí práce/školitel: Matějka, Luboš
Oponent: Grolmus, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7607
Klíčová slova: KIVFS;web;klient;HTML;HTML5;JavaScript;CSS;HTTP;Java;distribuovaný souborový systém
Klíčová slova v dalším jazyce: KIVFS;web;klient;HTML;HTML5;JavaScript;CSS;HTTP;Java;distributed file system
Abstrakt: Práce popisuje možnosti implementace webového klienta k distribuovanému souborovému systému KivFS. Následně popisuje implementaci klienta v Javě EE a HTML5 včetně výkonnostních a funkčnostních testů.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis describes ways to implement web client for distributed file system KivFS. It describes implementation of client in Java EE and HTML5 including performance and functionality tests.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka.pdfPlný text práce695,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0067Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce656,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0067Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce363,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0067Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce189,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7607

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.