Title: KIVFS - Webový klient
Other Titles: KIVFS - WWW client
Authors: Hovorka, Karel
Advisor: Matějka, Luboš
Referee: Grolmus, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7607
Keywords: KIVFS;web;klient;HTML;HTML5;JavaScript;CSS;HTTP;Java;distribuovaný souborový systém
Keywords in different language: KIVFS;web;klient;HTML;HTML5;JavaScript;CSS;HTTP;Java;distributed file system
Abstract: Práce popisuje možnosti implementace webového klienta k distribuovanému souborovému systému KivFS. Následně popisuje implementaci klienta v Javě EE a HTML5 včetně výkonnostních a funkčnostních testů.
Abstract in different language: Thesis describes ways to implement web client for distributed file system KivFS. It describes implementation of client in Java EE and HTML5 including performance and functionality tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka.pdfPlný text práce695,22 kBAdobe PDFView/Open
A10N0067Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce656,4 kBAdobe PDFView/Open
A10N0067Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce363,04 kBAdobe PDFView/Open
A10N0067Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce189,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7607

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.