Název: Komunikace a identifikace informačních majáků
Další názvy: Communication and Identification of Information Beacons
Autoři: Hromádka, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Pešička, Ladislav
Oponent: Potužák, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7608
Klíčová slova: informační maják;QR kód;NFC tag;navigace;Android;wiFi triangulace;wifi otisk;bluetooth otisk
Klíčová slova v dalším jazyce: information beacon;QR code;NFC tag;navigation;Android;wiFi triangulation;wiFi fingerprint;bluetooth fingerprint
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá komunikací a indentifikací informačních majáků. Informační maják je buď viditelný, nebo neviditelný prvek (či soustava prvků), který lze detekovat mobilním zařízením a lze z něj získat informace. Dále je v této práci navrženo použití různých technologií a metod, pomocí kterých je možné identifikovat informační majáky v okolí uživatele jak uvnitř budov, tak ve venkovních prostorách.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with communication and identification of information beacons. Information beacon is either visible or invisible element (or system of elements), which can be detected by smartphone or tablet, and information content, can be read from it. In this thesis there is also designed the usage of various technologies and methods that can be used to identify information beacons around user, both inside buildings and in outdoor areas.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_jiri_hromadka_A11N0105P_2013.pdfPlný text práce10,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0105Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce620,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0105Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce624,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0105Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce210,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7608

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.