Název: Plánování nakládky jako součást aplikace DCIx
Další názvy: Truck load planning for DCIx
Autoři: Kotásek, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Hájková, Jana
Oponent: Brnka, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7614
Klíčová slova: nakládka;implementace
Klíčová slova v dalším jazyce: bin packing problem;implementation
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je implementovat algoritmus nakládky do již existujícího skladového systému (DCIx). Práce mapuje existující algoritmy, které jsou porovnány pomocí výsledků získaných z odborné literatury. Je vybrán nejvhodnější algoritmus a ten je poté podrobně popsán. Vstupy a výstupy pro algoritmus jsou identifikovány v systému DCIx. Nakonec je popsána implementace daného algoritmu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this master thesis is to implement algorithm for solving bin packing problems to already existing warehouse management system (DCIx). I present mapping of existing algorithms, which are compared according to results from expert literature. The most suitable algorithm, which will be implemented, is closely described. Inputs and outputs for the algorithm are identified in the system DCIx. The results at the end of this work also show description of implementation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce785,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0078Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce284,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0078Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce317,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0078Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce192,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7614

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.