Název: Vzorový příklad analýzy informačního systému v CASE nástroji Power Designer
Další názvy: Information system analysis example in Power Designer CASE modeling tool
Autoři: Kraft, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Weinreb, Josef
Oponent: Zíma, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7616
Klíčová slova: CASE;PowerDesigner;UML;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: CASE;PowerDesigner;UML;analysis
Abstrakt: Složitost a rozsah informačních systémů (IS) neustále vzrůstá. Pokud nelze s IS během vývoje zacházet v celém jeho rozsahu a komplexitě, vzrůstá pravděpodobnost kriticky chybného rozhodnutí, které může vést až ke konci či restartu celého projektu. Úlohou CASE nástrojů je omezit tato rizika a poskytnout možnost zacházet s vyvíjeným systémem jako s jedním celkem, na který je možno nahlížet z mnoha pohledů dle potřeby. Takto lze snadno odhalit skryté konflikty či chyby v architektuře. Cílem této práce je demonstrovat na vzorovém příkladu analýzy IS, za použití CASE nástroje Sybase PowerDesigner, výhody výše popsaného přístupu.
Abstrakt v dalším jazyce: The complexity of information systems (IS) is constantly increasing. If we cannot handle with IS in its complexity during the development phase there is space for critically wrong decision. Such a decision can lead to project restart or cancellation. The role of CASE tools is to reduce these risks to minimum and to provide an option to develop an IS as a one whole which can be viewed from different points according to actual need. This approach helps to discover hidden conflicts or errors in IS architecture. The goal of this thesis is to demonstrate such an approach using Sybase PowerDesigner CASE modeling tool.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A11N0115P_DP.pdfPlný text práce1,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0115Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce364,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0115Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce407,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0115Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce180,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7616

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.