Title: Zobrazování SOFA aplikací v AIVA
Other Titles: Visualizing SOFA applications in AIVA
Authors: Kvapil, Jaroslav
Advisor: Šnajberk, Jaroslav
Referee: Cais, Štěpán
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7617
Keywords: SOFA;komponentově orientované programování;ComAV;AIVA;komponentový framework;komponentový model;ent meta-model;jgraph
Keywords in different language: SOFA;component-based development;ComAV;AIVA;component framework;component model;ent meta-model;jgraph
Abstract: Tato práce se zaměřuje na vylepšení současné implementace pluginu AIVA, přimárně zlepšit vizualizaci aplikací napsaných v komponentovém frameworku SOFA 2. To zahrnuje také vylepšení implementace SOFA 2 loaderu. Nejdříve budou sesbírány požadavky, analyzovány slabé stránky současné implementace, poté bude implementována funkčnost.
Abstract in different language: This thesis is aimed at improving the current implementation of AIVA plugin, primarily to enhance the visualization of applications written in SOFA 2 component framework. It also includes upgrading of the SOFA 2 loader plugin. First, requirements will be collected, then the weaknesses of the current implementation will be analysed, and then there will be an implementation of these requirements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kvapil.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
A10N0054Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce316,65 kBAdobe PDFView/Open
A10N0054Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce400,8 kBAdobe PDFView/Open
A10N0054Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce187,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.