Název: Zobrazování SOFA aplikací v AIVA
Další názvy: Visualizing SOFA applications in AIVA
Autoři: Kvapil, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Šnajberk, Jaroslav
Oponent: Cais, Štěpán
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7617
Klíčová slova: SOFA;komponentově orientované programování;ComAV;AIVA;komponentový framework;komponentový model;ent meta-model;jgraph
Klíčová slova v dalším jazyce: SOFA;component-based development;ComAV;AIVA;component framework;component model;ent meta-model;jgraph
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na vylepšení současné implementace pluginu AIVA, přimárně zlepšit vizualizaci aplikací napsaných v komponentovém frameworku SOFA 2. To zahrnuje také vylepšení implementace SOFA 2 loaderu. Nejdříve budou sesbírány požadavky, analyzovány slabé stránky současné implementace, poté bude implementována funkčnost.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is aimed at improving the current implementation of AIVA plugin, primarily to enhance the visualization of applications written in SOFA 2 component framework. It also includes upgrading of the SOFA 2 loader plugin. First, requirements will be collected, then the weaknesses of the current implementation will be analysed, and then there will be an implementation of these requirements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kvapil.pdfPlný text práce2,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0054Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce316,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0054Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce400,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0054Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce187,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7617

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.