Title: Datový model EEG/ERP portálu v prostředcích sémantického webu
Other Titles: Data model of EEG/ERP portal using semantic web resources
Authors: Markvart, Filip
Advisor: Brůha, Petr
Referee: Včelák, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7618
Keywords: sémantický web;transformace datového modelu;RDF;RDFS;OWL;Jena;EEG/ERP portál
Keywords in different language: semantic web;data model transformation;RDF;RDFS;OWL;Jena;EEG/ERP portal
Abstract: Tato práce popisuje transformaci datového modelu neuroinformatického portálu do prostředků sémantického webu. První část práce se věnuje popisu technologií a nástrojů sémantického webu, čehož je následně využito ke analýze a srovnání vlastností a výhod sémantického modelu oproti relačnímu. Druhá část práce popisuje proces transformace původního datového modelu portálu do nového hybridního modelu. Tato část se dále věnuje popisu implementovaných nástrojů pro vytváření a vizualizaci navrženého modelu. Poslední část je zaměřena na testování navrženého datového modelu, především z výkonnostního hlediska.
Abstract in different language: This thesis describes transformation of neuroinformatic portal data model to semantic web resources. The first part is aimed to describe semantic web technologies and tools that are used to analyse and compare advantages and disadvantages of relational and semantic web data models. The second part of thesis describes the proces of original data model transformation to a new proposed hybrid model. This part also introduces implemented tools that allow creating and visualizing a new data model. The last part of the work is aimed to testing the proposed data model, especially to the performance testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FilipMarkvart.pdfPlný text práce7,02 MBAdobe PDFView/Open
A11N0118Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce606,26 kBAdobe PDFView/Open
A11N0118Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce536,41 kBAdobe PDFView/Open
A11N0118Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce200,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.