Název: Datový model EEG/ERP portálu v prostředcích sémantického webu
Další názvy: Data model of EEG/ERP portal using semantic web resources
Autoři: Markvart, Filip
Vedoucí práce/školitel: Brůha, Petr
Oponent: Včelák, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7618
Klíčová slova: sémantický web;transformace datového modelu;RDF;RDFS;OWL;Jena;EEG/ERP portál
Klíčová slova v dalším jazyce: semantic web;data model transformation;RDF;RDFS;OWL;Jena;EEG/ERP portal
Abstrakt: Tato práce popisuje transformaci datového modelu neuroinformatického portálu do prostředků sémantického webu. První část práce se věnuje popisu technologií a nástrojů sémantického webu, čehož je následně využito ke analýze a srovnání vlastností a výhod sémantického modelu oproti relačnímu. Druhá část práce popisuje proces transformace původního datového modelu portálu do nového hybridního modelu. Tato část se dále věnuje popisu implementovaných nástrojů pro vytváření a vizualizaci navrženého modelu. Poslední část je zaměřena na testování navrženého datového modelu, především z výkonnostního hlediska.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes transformation of neuroinformatic portal data model to semantic web resources. The first part is aimed to describe semantic web technologies and tools that are used to analyse and compare advantages and disadvantages of relational and semantic web data models. The second part of thesis describes the proces of original data model transformation to a new proposed hybrid model. This part also introduces implemented tools that allow creating and visualizing a new data model. The last part of the work is aimed to testing the proposed data model, especially to the performance testing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
FilipMarkvart.pdfPlný text práce7,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0118Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce606,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0118Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce536,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0118Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce200,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7618

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.