Název: Rozšiřování dotazu pomocí sémantických prostorů
Další názvy: Query Expansion Using Semantic Spaces
Autoři: Matejovič, Petr
Vedoucí práce/školitel: Krčmář, Lubomír
Oponent: Brychcín, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7619
Klíčová slova: sémantické prostory;vyhledávání;rozšiřování dotazu;Lucene;Java
Klíčová slova v dalším jazyce: Semantic Spaces;information retrieval;query expansion;Lucene;Java
Abstrakt: Práce se zabývá aplikací sémantických prostorů v úloze automatického rozšiřování dotazu ve snaze zvýšit přesnost a úplnost odpovědi. Hlavní úlohou diplomové práce je navrhnout algoritmy pro rozšiřování dotazu založené na sémantických prostorech a vytvořit uživatelsky přívětivou a rozšiřitelnou aplikaci, která tyto algoritmy umožní otestovat na dodaných manuálně ohodnocených datech.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the application of Semantic Spaces in the task of automatic expansion of the user´s query in order to improve the precision and recall of the answer. The key task of the thesis is to design algorithms for query expansion based on Semantic Spaces and to design a user-friendly application which enables to test these algorithms in batches of supplied data. Thesis deals with the evaluation of collected results with the help of manually annotated data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_A11N0017K_Matejovic_Petr.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0017Kposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce360,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0017Kposudek-op.pdfPosudek oponenta práce677,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0017Kprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce194,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7619

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.