Title: Rozšiřování dotazu pomocí sémantických prostorů
Other Titles: Query Expansion Using Semantic Spaces
Authors: Matejovič, Petr
Advisor: Krčmář, Lubomír
Referee: Brychcín, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7619
Keywords: sémantické prostory;vyhledávání;rozšiřování dotazu;Lucene;Java
Keywords in different language: Semantic Spaces;information retrieval;query expansion;Lucene;Java
Abstract: Práce se zabývá aplikací sémantických prostorů v úloze automatického rozšiřování dotazu ve snaze zvýšit přesnost a úplnost odpovědi. Hlavní úlohou diplomové práce je navrhnout algoritmy pro rozšiřování dotazu založené na sémantických prostorech a vytvořit uživatelsky přívětivou a rozšiřitelnou aplikaci, která tyto algoritmy umožní otestovat na dodaných manuálně ohodnocených datech.
Abstract in different language: This thesis deals with the application of Semantic Spaces in the task of automatic expansion of the user´s query in order to improve the precision and recall of the answer. The key task of the thesis is to design algorithms for query expansion based on Semantic Spaces and to design a user-friendly application which enables to test these algorithms in batches of supplied data. Thesis deals with the evaluation of collected results with the help of manually annotated data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_A11N0017K_Matejovic_Petr.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
A11N0017Kposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce360,76 kBAdobe PDFView/Open
A11N0017Kposudek-op.pdfPosudek oponenta práce677,23 kBAdobe PDFView/Open
A11N0017Kprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce194,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7619

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.