Název: Mobilní systém pro správu EEG/ERP experimentů
Další názvy: Mobile system for management of EEG/ERP experiments
Autoři: Miko, Petr
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Petr
Oponent: Pešička, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7620
Klíčová slova: mobilní;webové služby;Java;RESTful;Android;EEG;Spring;RestTemplate
Klíčová slova v dalším jazyce: mobile;web service;Java;RESTful;Android;EEG;Spring;RestTemplate
Abstrakt: Cílem diplomové práce je představit problém spojený se sběrem EEG dat a jeho řešení. EEG výzkumníci potřebují, aby jejich data byla dostupná a synchronizovaná ve způsobu čtení a zápisu meta-dat a nahrávání datových souborů. Tato práce představuje proces vývoje klienta RESTful webové služby na Java EE serveru a vytvoření klienta RESTful webové služby pro Android OS za současného respektování požadavků a potřeb EEG výzkumníků.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the thesis is to present a problem and a solution of mobile gathering of EEG data. EEG researchers need to have their data available and synchronize them in manner of reading and writing meta-data and uploading data files. This thesis presents development of a RESTful web service on Java EE server and creation of an Android RESTful web service client, while respecting requirements and needs of EEG researchers.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
master-thesis.pdfPlný text práce3,75 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0120Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce301,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0120Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce527,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0120Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce196,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7620

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.