Název: Nástroj pro modelování vlastností software
Další názvy: Feature modeling tool
Autoři: Pikl, Jan
Vedoucí práce/školitel: Rohlík, Ondřej
Oponent: Šnajberk, Jaroslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7623
Klíčová slova: modelování vlastností;rodiny softwarových produktů;produktové řady software;softwarové inženýrství;doménové inženýrství
Klíčová slova v dalším jazyce: feature modeling;software product families;software product lines;software engineering;domain engineering
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou modelování vlastností, zejména pak jeho podporou ze strany softwarových nástrojů. První část práce shrnuje historický a současný vývoj v oblasti modelování vlastností a obsahuje přehled některých dostupných modelovacích nástrojů. Na základě zjištěných poznatků jsou pak v druhé části diskutovány požadavky kladené na nástroj pro modelování vlastností a je popsán jeho návrh a implementace. Součástí práce je také sada ukázkových příkladů, demonstrujících použitelnost výsledného řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on feature modeling and its tool support. The first part of the work evaluates state of the art in the field of feature modeling tools. It begins with a brief introduction to feature modeling and its historical and current development. It also offers overview of the currently available software tools. The second part defines requirements for a modern feature modeling tool, based on the review introduced earlier, and describes its implementation. This work also contains collection of sample feature models illustrating capabilities of the implemented tool.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
pikl-thesis.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0123Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce324,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0123Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce336,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0123Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce233,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7623

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.