Title: Multimédia pro informační majáky
Other Titles: Multimedia for Information Beacons
Authors: Ráb, Jaroslav
Advisor: Pešička, Ladislav
Referee: Lipka, Richard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7624
Keywords: Windows Phone;multimédia;video;audio;komprese;formát;kodek;JPEG;MPEG;streamování;RTSP;mobilní platforma;pivot;lokalizace;tagiee;informační maják
Keywords in different language: Windows Phone;multimedia;video;audio;compression;format;codec;JPEG;MPEG;streaming;RSTP;mobile platform;pivot;localization;tagiee;information beacon
Abstract: Informační majáky není doposud ustálený pojem v běžném životě ani v oboru informačních technologií, a proto na úvod práce uvedu přiblížení tohoto pojmu. Jedná se o bod, ať už viditelný pro běžného člověka nebo jen dostupný přes určité technologie, který je svázán s fyzickým místem. Toto místo rozšiřuje o další funkčnost a obsah, se kterým může uživatel dále pracovat. V dnešní moderní době jsme zavaleni spoustou informací, ať už v papírové nebo elektronické podobě. Obvykle jsou tyto informace netříděné, špatně zacílené a spíše obtěžují, než aby nám ulehčily každodenní život. Informační majáky jsou nástroj jak dostat informace pro ty, kteří je potřebují a v okamžik, kdy je potřebují. Některé takovéto majáky jsou již v našem okolí dostupné a přes technologie v našich tzv. chytrých mobilních telefonech, tabletech nebo počítačích se k nim můžeme připojit. Například informační majáky na autobusových zastávkách, pomocí nichž zjistíme nejbližší odjezdy námi požadovaných spojů. Nebo inteligentního průvodce měst, památek, přírodních rezervací atd., kdy dostaneme zajímavou informaci o památce přesně ve chvíli, kdy se u této památky nacházíme. Cíl práce Cílem diplomové práce bylo prozkoumání trhu a nalezení podobných systémů, které využívají informačních majáků s ohledem na poskytování multimediálního obsahu. Prozkoumání možností, které poskytují moderní operační systémy na mobilních zařízeních pro práci s multimédii. Současně demonstrovat funkčnost na klientské mobilní aplikaci pro platformu Windows Phone společně se streamovacím systémem.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with multimedia on modern mobile devices and their use in system of information beacons. Information beacon is either visible or invisible element, which can be detected by smartphone or tablet, and information content, can be read, heart or seen from it. In this thesis is also exploring the possibilities offered by modern operating systems on mobile devices to work with multimedia. The result is demonstrating the functionality on the mobile client application for the Windows Phone platform.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RAB_DP.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
A11N0125Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce538,77 kBAdobe PDFView/Open
A11N0125Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce380,2 kBAdobe PDFView/Open
A11N0125Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce198,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7624

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.