Název: Sestavování dokumentů z fragmentů textu
Další názvy: Composition of Documents from Text Fragments
Autoři: Rabušic, Jan
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Bíkl, Martin
Oponent: Steinberger, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7625
Klíčová slova: dokument;elektronický podpis;časové razítko;XAdES;SharePoint
Klíčová slova v dalším jazyce: document;electronic signature;timestamp;XAdES;SharePoint
Abstrakt: Cílem práce je nalézt formát dokumentů, který je vhodný pro automatizované vytváření dokumentů s možností doplňování zadaných informací, opatřování elektronickým podpisem a časovým razítkem a je vhodný pro užití v podnikovém prostředí. Tato práce zahrnuje výběr formátu, analýzu a implementaci řešení automatizovaného vytváření a opatřování elektronickým podpisem a časovým razítkem. Integrace řešení do systému Microsoft SharePoint 2010 demonstruje využití zvoleného řešení. Práce hodnotí právní platnost a význam elektronických podpisů a časových razítek.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the work is to find a document format that is suitable for automatic document composition with filling the entered information, obtaining electronic signature and time stamp and is suitable for use in a corporate environment. The work includes analysis and implementation of solution for automatic creation and obtaining electronic the signature and the time stamp. Integration of the solution into the Microsoft SharePoint 2010 demonstrates the use of the solution. Thesis evaluates the juristic validity and importance of electronic signatures and time stamps.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0126Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce317,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0126Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce263,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0126Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce197,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7625

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.