Title: Polymorfní aplikace pro systém Android
Other Titles: Polymorphic application for Android
Authors: Staffa, Milan
Advisor: Pešička, Ladislav
Referee: Ježek, Kamil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7629
Keywords: mobilní aplikace;Android;polymorfní aplikace;polymorfismus;zabezpečení;vzdálený kód;XML
Keywords in different language: mobile application;Android;polymorphic applications;polymorphism;security;remote code;XML
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vytvořením polymorfní aplikace pro operační systém Android, která bude měnit své chování a grafické uživatelské rozhraní dle zadaných předpisů. Úkolem této práce je prozkoumání možností spuštění lokálního a vzdáleného kódu na platformě Android a jeho využití v polymorfní aplikaci. Dalším úkolem je vytvoření XML předpisů pro tuto aplikaci. Polymorfní aplikace musí být vytvořena s ohledem na zabezpečení. Použitelnost výsledné polymorfní aplikace je ověřena na sadě generovaných aplikací.
Abstract in different language: This thesis deals with the creation of polymorphic application for Android OS, which will change its behavior and graphical user interface according to set rules. The goal of this work is to explore the possibility of local and remote code execution on the Android platform and its use in the polymorphic application. The next task is to create XML rules for this application. The polymorphic application must be made with regard to security. The applicability of the final polymorphic application is tested on a set of generated applications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Milan_STAFFA.pdfPlný text práce7,34 MBAdobe PDFView/Open
A11N0128Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce685,93 kBAdobe PDFView/Open
A11N0128Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce647,08 kBAdobe PDFView/Open
A11N0128Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce193,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7629

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.