Název: Polymorfní aplikace pro systém Android
Další názvy: Polymorphic application for Android
Autoři: Staffa, Milan
Vedoucí práce/školitel: Pešička, Ladislav
Oponent: Ježek, Kamil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7629
Klíčová slova: mobilní aplikace;Android;polymorfní aplikace;polymorfismus;zabezpečení;vzdálený kód;XML
Klíčová slova v dalším jazyce: mobile application;Android;polymorphic applications;polymorphism;security;remote code;XML
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vytvořením polymorfní aplikace pro operační systém Android, která bude měnit své chování a grafické uživatelské rozhraní dle zadaných předpisů. Úkolem této práce je prozkoumání možností spuštění lokálního a vzdáleného kódu na platformě Android a jeho využití v polymorfní aplikaci. Dalším úkolem je vytvoření XML předpisů pro tuto aplikaci. Polymorfní aplikace musí být vytvořena s ohledem na zabezpečení. Použitelnost výsledné polymorfní aplikace je ověřena na sadě generovaných aplikací.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the creation of polymorphic application for Android OS, which will change its behavior and graphical user interface according to set rules. The goal of this work is to explore the possibility of local and remote code execution on the Android platform and its use in the polymorphic application. The next task is to create XML rules for this application. The polymorphic application must be made with regard to security. The applicability of the final polymorphic application is tested on a set of generated applications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Milan_STAFFA.pdfPlný text práce7,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0128Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce685,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0128Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce647,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0128Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce193,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7629

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.