Název: Automatické generování základní struktury dopravní sítě \nl{} pro simulaci na základě veřejně dostupných zdrojů
Další názvy: Automatic Generation of Basic Structure of Road Traffic Network for Simulation based on Publicly-Accessible Sources
Autoři: Štulc, Martin
Vedoucí práce/školitel: Potužák, Tomáš
Oponent: Lipka, Richard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7630
Klíčová slova: dopravní síť;simulace dopravy;export do XML;veřejně dostupné zdroje
Klíčová slova v dalším jazyce: traffic network;simulation of traffic;export to XML;publicly available sources
Abstrakt: Na katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity byl vyvinut distribuovaný simulátor městské dopravy. Aby však mohla fungovat simulace realných oblastí (např. města Plzeň), je kromě simulačního programu nutné získat rovněž podklady pro tvorbu modelu existujících silničních sítí. Cílem této práce je najít vhodný, veřejně dostupný zdroj dat se strukturou dopravní sítě a vytvořit aplikaci, která tento zdroj zpracuje. Výstupem aplikace bude soubor XML, který bude obsahovat informace o dopravní síti a bude moci být použit jako zdrojová data pro simulaci dopravy.
Abstrakt v dalším jazyce: A distributed simulator of road traffic has been developed at Department of Computer Science of University of West Bohemia. In order to enable the simulation of real areas (e.g. Plzen city), the simulator requires the model of the road traffic network. The aim of this thesis is to find a publicly available source of road traffic network descriptions and to create a tool, which will transforms the obtained descriptions to a XML file, which can be used for creation of the model of the road traffic network for the simulator.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_A11N0131P.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0131Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce377,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0131Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce387,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0131Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce174,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7630

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.