Název: Plugin do Eclipse pro tvorbu GUI s konfigurovatelným generováním zdrojového kódu
Další názvy: Eclipse Plugin for Creation of GUI with Configurable Generation of Source Code
Autoři: Tumpach, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Potužák, Tomáš
Oponent: Lipka, Richard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7631
Klíčová slova: Eclipse;GUI;plugin;zdrojový kód
Klíčová slova v dalším jazyce: Eclipse;GUI;plugin;source code
Abstrakt: V této práci jsou uvedeny podrobné informace o vývoji pluginu pro vývojové prostředí Eclipse. Dále jsou zde popsány základní komponenty a layout managery knihovny Java Swing. Druhá část práce obsahuje popis vytvořeného pluginu. Ten umožňuje uživatelům vytvořit GUI s konfigurovatelným generováním zdrojového kódu. Uživatel může vygenerovat zdrojový kód individuálním rozmístěním všech komponent tvořící zdrojový kód nebo použitím všeobecné šablony. Šablonu lze navrhnout také pomocí tohoto pluginu. Vytvořený plugin spolu Eclipse IDE je uložen na přiloženém DVD.
Abstrakt v dalším jazyce: This work provides detailed information on the development plugin for the Eclipse IDE. It further describes the basic components and layout managers of the Java Swing library. The second part contains a description of the created plugin. It allows users to create a GUI with a configurable generating source code. The user can generate a source code by individual placement of all components constituting the source code or by using of a general template. The template can be also designed by using this plugin. The created plugin with the Eclipse IDE is saved on the DVD.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace.pdfPlný text práce3,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0111Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce594,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0111Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce628,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0111Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce174,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7631

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.