Název: Multiplatformní konverze hry pro platformy iOS a Android
Další názvy: Crossplatform game conversion for iOS and Android platforms
Autoři: Vlach, Josef
Vedoucí práce/školitel: Pešička, Ladislav
Oponent: Kratochvíl, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7632
Klíčová slova: iOS;Android;SDL 2.0;počítačové hry;multiplatformní hra
Klíčová slova v dalším jazyce: iOS;Android;SDL 2.0;computer games;cross-platform game
Abstrakt: Práce se zabývá konverzí počítačové hry Berušky na mobilní platformy iOS a Android. Probírána je obecná možnost psaní multiplatformního kódu pomocí dostupných knihoven a frameworků. Jsou v ní popsány možnosti běhu C/C++ kódu na obou platformách. Probírá možnost sdílení zdrojového kódu pro obě platformy a jsou v ní probrány problémy spojené s konverzí počítačové hry na mobilní zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the conversion of computer games Berušky to mobile platforms iOS and Android. Discussed the possibility of writing cross-platform code using the available libraries and frameworks. There are described the possibility of running C/C++ code on both platforms. Discusses the possibility of sharing source code for both platforms and are discussed the problems associated with the conversion of computer games to mobile devices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka.pdfPlný text práce2,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0028Kposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce572,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0028Kposudek-op.pdfPosudek oponenta práce518,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0028Kprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce192,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7632

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.