Title: Systém pro správu a realizaci informačních majáků
Other Titles: System and Implementation of Information Beacons
Authors: Vlk, Luděk
Advisor: Pešička, Ladislav
Referee: Potužák, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7634
Keywords: Informační systém;qr kód;GPS;informační maják;iOS;iPhone;iPad
Keywords in different language: information system;qr code;GPS;information beacon;iOS;iPhone;iPad
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou poskytování informací pomocí informačních majáků. Během práce je prozkoumán význam informačních majáků a jejich použití v reálných systémech. V průběhu práce byl navržen univerzální informační systém pro poskytování informací mobilním zařízením skrze informační majáky. Dále byla vytvořena klientská aplikace pro mobilní platformu iOS demonstrující použití systému.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the problems of providing informations using information beacons. Market of available information systems is explored during this work. Universal system for providing informations to mobile devices was designed and implemented based on discovered problems. In this work was also created a mobile application for iOS and sent for approval to the App Store.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp.pdfPlný text práce11,67 MBAdobe PDFView/Open
A11N0134Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce669,24 kBAdobe PDFView/Open
A11N0134Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce650,66 kBAdobe PDFView/Open
A11N0134Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce206,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.