Název: Systém pro správu a realizaci informačních majáků
Další názvy: System and Implementation of Information Beacons
Autoři: Vlk, Luděk
Vedoucí práce/školitel: Pešička, Ladislav
Oponent: Potužák, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7634
Klíčová slova: Informační systém;qr kód;GPS;informační maják;iOS;iPhone;iPad
Klíčová slova v dalším jazyce: information system;qr code;GPS;information beacon;iOS;iPhone;iPad
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá problematikou poskytování informací pomocí informačních majáků. Během práce je prozkoumán význam informačních majáků a jejich použití v reálných systémech. V průběhu práce byl navržen univerzální informační systém pro poskytování informací mobilním zařízením skrze informační majáky. Dále byla vytvořena klientská aplikace pro mobilní platformu iOS demonstrující použití systému.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the problems of providing informations using information beacons. Market of available information systems is explored during this work. Universal system for providing informations to mobile devices was designed and implemented based on discovered problems. In this work was also created a mobile application for iOS and sent for approval to the App Store.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp.pdfPlný text práce11,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0134Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce669,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0134Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce650,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0134Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce206,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7634

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.