Název: Aplikace pro lokalizaci RC souborů
Další názvy: Application for the localization of Resource Script files
Autoři: Volf, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Herout, Pavel
Oponent: Šimek, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7635
Klíčová slova: RC soubory;lokalizace;parser;MVVM architektura;WPF
Klíčová slova v dalším jazyce: RC files;localization;parser;MVVM architecture;WPF
Abstrakt: Práce je zaměřena na vývoj nástroje pro usnadnění lokalizace souborů ve formátu Resource Script. Popisuje tvorbu parseru a obsahuje ucelený přehled technologií, které byly použity při tvorbě aplikace. Technologie popsané v této práci zahrnují Windows Presentation Foundation a Model-View-ViewModel architekturu. Druhá část práce se zabývá implementací parseru a samotné aplikace. Ukazuje architekturu aplikace a popisuje její funkcionalitu a uživatelské rozhraní. Výsledkem práce je aplikace, která dokáže lokalizovat soubory ve formátu Resource Script za použití již přeložených textů z předchozích verzí lokalizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The paper focuses on the development of a tool that would make the localization of Resource Script files easier. It explains the construction of the Resource Script parser and then provides an overview of the technologies that were used to build the application. The technologies described in this paper include the Windows Presentation Foundation and the Model-View-ViewModel application architecture. The second part of the paper focuses on the implementation of the parser and the application itself. It shows the architecture of the application and describes the functionality of the tool and the user interface. The result of the project is an application that can localize Resource Script files using the translated strings from previous versions of the localization.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Master_Thesis_Lukas_Volf.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0135Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce340,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0135Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce308,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0135Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce221,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7635

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.