Title: GPS monitorování nakládek v podniku
Other Titles: GPS monitoring of loading in company
Authors: Fialová, Zuzana
Advisor: Mouček, Roman
Referee: Coufal, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7636
Keywords: GPS monitoring nakládek;vyhodnocování trasy;GPS data;optimalizace zásobování;model sdružování zákazníků;vizualizace tras
Keywords in different language: GPS monitoring of loading;evaluating customer supply;model of grouping customers;visualization of routes
Abstract: Cílem diplomové práce s názvem GPS monitorování nakládek v podniku je implementovat softwarové řešení pro tým oddělení logistiky Plzeňského Prazdroje, a.s., které by pomohlo při vyhodnocování a optimalizaci zásobování zákazníků. Aplikace na základě dat z GPS modulů ve vozidlech vyhodnocuje úspěšnost doručování objednávek na čas, navrhuje model sdružování zákazníků pro optimálnější zásobování, vizualizuje trasy jednotlivých zásilek. Další součástí programu je systém automatických aktualizací pozic zákazníků. Aplikace byla implementována ve frameworku .NET 4.5 za použití WPF technologie, knihoven Telerik a Google Maps API. Funkčnost aplikace byla otestována na reálných datech.
Abstract in different language: The goal of this master thesis is to implement software tool for logistic department of Plzeňský Prazdroj, a.s. that helps to evaluate and optimize customer supply. Calculations are based on data from GPS modul in trucks. Program evaluates level of on-time deliveries, visualizes routes of shipments, creates model proposal for grouping close customers to optimize route length and also automaticaly updates customer positions. Application was implemented in .NET Framework 4.5, WPF technology, Telerik libraries and Google Maps API and tested on real data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zuzana_Fialova.pdfPlný text práce5,51 MBAdobe PDFView/Open
A09N0067Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce285,02 kBAdobe PDFView/Open
A09N0067Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce311,56 kBAdobe PDFView/Open
A09N0067Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce214,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.