Název: GPS monitorování nakládek v podniku
Další názvy: GPS monitoring of loading in company
Autoři: Fialová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Mouček, Roman
Oponent: Coufal, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7636
Klíčová slova: GPS monitoring nakládek;vyhodnocování trasy;GPS data;optimalizace zásobování;model sdružování zákazníků;vizualizace tras
Klíčová slova v dalším jazyce: GPS monitoring of loading;evaluating customer supply;model of grouping customers;visualization of routes
Abstrakt: Cílem diplomové práce s názvem GPS monitorování nakládek v podniku je implementovat softwarové řešení pro tým oddělení logistiky Plzeňského Prazdroje, a.s., které by pomohlo při vyhodnocování a optimalizaci zásobování zákazníků. Aplikace na základě dat z GPS modulů ve vozidlech vyhodnocuje úspěšnost doručování objednávek na čas, navrhuje model sdružování zákazníků pro optimálnější zásobování, vizualizuje trasy jednotlivých zásilek. Další součástí programu je systém automatických aktualizací pozic zákazníků. Aplikace byla implementována ve frameworku .NET 4.5 za použití WPF technologie, knihoven Telerik a Google Maps API. Funkčnost aplikace byla otestována na reálných datech.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this master thesis is to implement software tool for logistic department of Plzeňský Prazdroj, a.s. that helps to evaluate and optimize customer supply. Calculations are based on data from GPS modul in trucks. Program evaluates level of on-time deliveries, visualizes routes of shipments, creates model proposal for grouping close customers to optimize route length and also automaticaly updates customer positions. Application was implemented in .NET Framework 4.5, WPF technology, Telerik libraries and Google Maps API and tested on real data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zuzana_Fialova.pdfPlný text práce5,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0067Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce285,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0067Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce311,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0067Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce214,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7636

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.