Název: Optimalizace výpočtu šíření světla
Další názvy: Optimization of Light Propagation Computation
Autoři: Kovanda, Jan
Vedoucí práce/školitel: Lobaz, Petr
Oponent: Santos, Paulo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7639
Klíčová slova: optimalizace;propagace světla;digitální holografie;rychlost výpočtu;počítačová paměť
Klíčová slova v dalším jazyce: optimization;light propagation;digital holography;computation speed;computer memory
Abstrakt: Tento dokument se zabývá optimalizací propagace světla pro použití v digitální holografii. Nejprve je jednoduše popsán proces propagace světla spolu s problémem, kterým je nedostatek volné paměti počítače potřebné pro propagaci hologramů vysoké kvality. Následuje hledání takové knihovny rychlé Fourierovy transformace, která by vyhovovala našim požadavkům. Pro podporu volby správné implementace jsou poskytnuty srovnávací testy se zaměřením na rychlost výpočtu a paralelního zpracování dat. Poté je vítězný kandidát testován se zaměřením na rychlost transformací a času potřebného pro naplánování transformací. Po ukončení všech srovnávacích testů je vytvořen optimalizační program, který se bude snažit zjistit na základě vstupních parametrů a výsledků předešlých testů nejlepší nastavení pro výpočet diskrétní Fourierovy transformace.
Abstrakt v dalším jazyce: This document deals with an optimization process of a light propagation for use in a digital holography. At first a simple description of a light propagation is presented along with a problem caused by a lack of available computer memory needed for a propagation of a high quality hologram. The search for fast Fourier transform library that meets our requirements follows. To support the choice of a right implementation, benchmarks aimed at computation speed and in parallel processing are provided. Afterwards the winning candidate is thoroughly tested in a way of transformation speed and time needed for planning of transformations. With all the tests and the benchmarks done an optimization program is created. The program will try to find out the best settings for computation of the discrete Fourier transform on the basis of given input parameters and result of previous tests.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Kovanda_Jan.pdfPlný text práce4,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0114Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce439,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0114Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce963,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0114Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce196,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7639

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.