Title: Ekonomická analýza zdravotnického zařízení
Other Titles: Economic Analysis of a Health Establishment
Authors: Brož, Jan
Advisor: Šedivá, Blanka
Referee: Šmrhová, Romana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7642
Keywords: finanční analýza;nákladová analýza;financování zdravotní péče v ČR;DRG
Keywords in different language: finacial analysis;cost analysis;health care payment system in CR;DRG
Abstract: Tématem této práce je ekonomická analýza zdravotnického zařízení - Nemocnice Sušice o.p.s. V práci je nejprve tato nemocnice blíže představena. Následně je popsán systém financování zdravotní péče v České republice, s důrazem na financování zdravotnických zařízení lůžkového typu. Dále je popsáno financování samotné nemocnice a jsou zhodnoceny dostupné datové zdroje. Nejdůležitější částí práce je ale provedená finanční a nákladová analýza tohoto zařízení.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the economic analysis of a health establishment - The Hospital of Sušice (Nemocnice Sušice o.p.s.). The beginning of the thesis focuses on the introduction of the hospital. After that, the healthcare payment system in the Czech Republic is described with a special emphasis on payments for bed care establishments. The next part of the thesis offers information about the funding of the hospital and evaluates available data sources. The most important part of the thesis is the financial and cost analysis of this health establishment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan_Broz_diplomova_prace.pdfPlný text práce613,37 kBAdobe PDFView/Open
A11N0010Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce376,5 kBAdobe PDFView/Open
A11N0010Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce399,21 kBAdobe PDFView/Open
A11N0010Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce172,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.