Název: Ekonomická analýza zdravotnického zařízení
Další názvy: Economic Analysis of a Health Establishment
Autoři: Brož, Jan
Vedoucí práce/školitel: Šedivá, Blanka
Oponent: Šmrhová, Romana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7642
Klíčová slova: finanční analýza;nákladová analýza;financování zdravotní péče v ČR;DRG
Klíčová slova v dalším jazyce: finacial analysis;cost analysis;health care payment system in CR;DRG
Abstrakt: Tématem této práce je ekonomická analýza zdravotnického zařízení - Nemocnice Sušice o.p.s. V práci je nejprve tato nemocnice blíže představena. Následně je popsán systém financování zdravotní péče v České republice, s důrazem na financování zdravotnických zařízení lůžkového typu. Dále je popsáno financování samotné nemocnice a jsou zhodnoceny dostupné datové zdroje. Nejdůležitější částí práce je ale provedená finanční a nákladová analýza tohoto zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is the economic analysis of a health establishment - The Hospital of Sušice (Nemocnice Sušice o.p.s.). The beginning of the thesis focuses on the introduction of the hospital. After that, the healthcare payment system in the Czech Republic is described with a special emphasis on payments for bed care establishments. The next part of the thesis offers information about the funding of the hospital and evaluates available data sources. The most important part of the thesis is the financial and cost analysis of this health establishment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan_Broz_diplomova_prace.pdfPlný text práce613,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0010Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce376,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0010Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce399,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0010Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce172,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7642

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.