Title: Modul pro transformaci dat z výpočetní do grafické vrstvy
Other Titles: Module for the data transformation from the computation into the graphic layer
Authors: Zeman, Jan
Advisor: Hájková, Jana
Kubera, Petr
Referee: Kohout, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7645
Keywords: vizualizace;síť;metoda konečných objemů;výpočet;úložiště;tekutina;dynamika;tok;visit;mayavi;paraview
Keywords in different language: visualization;mesh;solution;repository;fluid;dynamics;flux;visit;mayavi;paraview;finite volume method
Abstract: Účelem této práce je rozšíření existujícího programu pro vědecké výpočty o úložiště. To má umožnit uživateli ukládat a vizualizovat celý proces výpočtu a spustit jej od jakékoliv iterace, třeba i s jinými parametry. V návrhu se budeme snažit o minimalizaci časových a paměťových nároků. Poté prozkoumáme několik programů pro vizualizaci dat, abychom zjistili nejlepší formát souboru, do kterého exportovat naše data. Uživatel by měl mít možnost extrahovat ze sítě data a vytvářet animace průběhu výpočtu.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to extend the current program for scientific computation with a repository. The repository should enable the user to store and visualize the whole computation process and to run the solution again, starting from any iteration, possibly with different parameters. By design, we strive the repository to exhaust only the minimum of the resources. Then, we explore a couple of programs for the visualization of scientific data to find out the right file format to export a mesh to. The user should be able to extract data from this mesh and to create an animation from the series of them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp-modul_pro_transformaci_dat.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
A10N0117Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce706,56 kBAdobe PDFView/Open
A10N0117Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
A10N0117Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce303,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.