Název: Modul pro transformaci dat z výpočetní do grafické vrstvy
Další názvy: Module for the data transformation from the computation into the graphic layer
Autoři: Zeman, Jan
Vedoucí práce/školitel: Hájková, Jana
Kubera, Petr
Oponent: Kohout, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7645
Klíčová slova: vizualizace;síť;metoda konečných objemů;výpočet;úložiště;tekutina;dynamika;tok;visit;mayavi;paraview
Klíčová slova v dalším jazyce: visualization;mesh;solution;repository;fluid;dynamics;flux;visit;mayavi;paraview;finite volume method
Abstrakt: Účelem této práce je rozšíření existujícího programu pro vědecké výpočty o úložiště. To má umožnit uživateli ukládat a vizualizovat celý proces výpočtu a spustit jej od jakékoliv iterace, třeba i s jinými parametry. V návrhu se budeme snažit o minimalizaci časových a paměťových nároků. Poté prozkoumáme několik programů pro vizualizaci dat, abychom zjistili nejlepší formát souboru, do kterého exportovat naše data. Uživatel by měl mít možnost extrahovat ze sítě data a vytvářet animace průběhu výpočtu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to extend the current program for scientific computation with a repository. The repository should enable the user to store and visualize the whole computation process and to run the solution again, starting from any iteration, possibly with different parameters. By design, we strive the repository to exhaust only the minimum of the resources. Then, we explore a couple of programs for the visualization of scientific data to find out the right file format to export a mesh to. The user should be able to extract data from this mesh and to create an animation from the series of them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KIV) / Theses (DCE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp-modul_pro_transformaci_dat.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0117Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce706,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0117Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0117Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce303,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7645

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.