Název: Statické ověření korektnosti vazeb aplikací třetích stran
Další názvy: Static Verification of Third-party Application Dependencies Correctness
Autoři: Slezáček, Antonín
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Kamil
Oponent: Brada, Přemysl
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7646
Klíčová slova: Java;kompatibilita komponent;Maven plugin
Klíčová slova v dalším jazyce: Java;component compatibility;Maven plugin
Abstrakt: Mezi jeden z nejrozšířenějších staticky typovaných porgramovacích jazyků patří bezesporu Java. Trendem moderního programovaní je využití komponent třetích stran. Závislosti a sestavení často obsarává Apache Maven. Problém je však v slabé definici závislosti. Často pak dochází k nekompatibilitám a pádům za běhu aplikace. Tato práce využívá statické analýzy byte kódu k odhalení nekompatibilit v systému. V podobě Maven plugin lze snadno zaintegrovat do vývojového procesu a preventivné předejí problémům spojených s nekompatibilitou komponent.
Abstrakt v dalším jazyce: One of most commonly used statically typed programming language is Java. Modern trend in programming is to leverage of using third party components. These dependencies and build cycle can be managed by Apache Maven. The problem lies in very weak definition of component dependency. Then incompatibilities comes to the place very often and as a result of that the application falls during the runtime. This work uses static analysis of the byte-code to detect incompatibilities in the system. As a Maven plugin it is easy to integrate this tool to the development process and with that prevent problems during runtime because of incompatibility of components.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Slezacek-diplomova-prace.pdfPlný text práce774,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0105Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce642,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0105Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce640,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0105Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce179,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7646

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.