Title: Statické ověření korektnosti vazeb aplikací třetích stran
Other Titles: Static Verification of Third-party Application Dependencies Correctness
Authors: Slezáček, Antonín
Advisor: Ježek, Kamil
Referee: Brada, Přemysl
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7646
Keywords: Java;kompatibilita komponent;Maven plugin
Keywords in different language: Java;component compatibility;Maven plugin
Abstract: Mezi jeden z nejrozšířenějších staticky typovaných porgramovacích jazyků patří bezesporu Java. Trendem moderního programovaní je využití komponent třetích stran. Závislosti a sestavení často obsarává Apache Maven. Problém je však v slabé definici závislosti. Často pak dochází k nekompatibilitám a pádům za běhu aplikace. Tato práce využívá statické analýzy byte kódu k odhalení nekompatibilit v systému. V podobě Maven plugin lze snadno zaintegrovat do vývojového procesu a preventivné předejí problémům spojených s nekompatibilitou komponent.
Abstract in different language: One of most commonly used statically typed programming language is Java. Modern trend in programming is to leverage of using third party components. These dependencies and build cycle can be managed by Apache Maven. The problem lies in very weak definition of component dependency. Then incompatibilities comes to the place very often and as a result of that the application falls during the runtime. This work uses static analysis of the byte-code to detect incompatibilities in the system. As a Maven plugin it is easy to integrate this tool to the development process and with that prevent problems during runtime because of incompatibility of components.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slezacek-diplomova-prace.pdfPlný text práce774,8 kBAdobe PDFView/Open
A10N0105Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce642,95 kBAdobe PDFView/Open
A10N0105Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce640,42 kBAdobe PDFView/Open
A10N0105Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce179,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.