Název: Dopady globální ekonomické krize na trh práce v okrese Plzeň-město
Další názvy: Impacts of the Global Economic Crisis on the Labor Market in the District Plzeň-město.
Autoři: Bauerová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Rousová, Magdalena
Oponent: Červený, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7648
Klíčová slova: ekonomická krize;trh práce;nezaměstnanost;okres Plzeň-město
Klíčová slova v dalším jazyce: economic crisis;labor market;unemployment;district Plzeň-město
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá dopady ekonomické krize na trh práce v okrese Plzeň-město v časovém rozmezí 2005-2012. Práce je rozdělena do několika částí. První část se věnuje odborné literatuře a metodice použité v této práci. Druhá část se zabývá charakteristikami okresu a ekonomické krize. Třetí část se snaží zhodnotit vývoj nezaměstnanosti před a po ekonomické krizi, analyzovat vybrané ukazatele v komparaci s daty Plzeňského kraje a České republiky. Čtvrtá část práce byla zaměřena na analýzu nezaměstnanosti cizinců na trhu práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the impacts of the economic crisis on the labor market in the district of Plzeň-město in the timeframe 2005-2012. The work is divided into four parts. The first part is devoted to literature and the methodology used in this work. The second part deals with the characteristics of the district and economic crisis. The third part attempts to assess the evolution of unemployment before and after the economic crisis, analyze selected indicators in comparison with the data of the Pilsen region and Czech Republic. The fourth part focuses on the analysis of unemployment of foreigners in the labor market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Bauerova_Veronika.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauerova - vedouci.zipPosudek vedoucího práce444,13 kBZIPZobrazit/otevřít
Bauerova - oponent.zipPosudek oponenta práce552,21 kBZIPZobrazit/otevřít
Bauerova.jpgPrůběh obhajoby práce131,97 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7648

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.