Název: Morfometrická analýza buližníkových útvarů na jižním Plzeňsku
Další názvy: Morphometric analysis of lydit landforms in the south Pilsen region
Autoři: Kaprová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Mentlík, Pavel
Oponent: Kopp, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7652
Klíčová slova: buližník;etchplén;morfometrická analýza;morfometrická charakteristika;tvar reliéfu
Klíčová slova v dalším jazyce: lydit;etchplain;morphometric analysis;morphometric characteristic;landform
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na buližníkové tvary reliéfu v okolí Plzně, kde se tyto formy reliéfu v krajině výrazně projevují. U vybraných útvarů ověřuje jejich existenci v terénu, porovnává morfometrické charakteristiky a jejich analýzou se pokouší vysvětlit vznik těchto území na základě hypotéz z práce CIMPELOVÉ (2011). Podle morfometrických charakteristik a terénního měření je dále vytvořena typologie buližníkových tvarů reliéfu. Ze získaných dat je vytvořen datový soubor v programu ArcGIS, se kterým je možno dále pracovat a použít ho v rámci dalších výzkumů.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with lydit landforms around the Pilsen, where these landforms are evident in the landscape relief. There is realized the verification of the existence of landforms by the field research and there is made the comparison of their morphometric characteristics. Following analysis try to elucidate creating of defined areas according to hypothesis from Cimpelová work (2011). Then the typology of lydit landforms is created from morphometric characteristics and field research. From obtained data is created shapefile with attributes in ArcGIS, which is able to use and to work with in further research.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Kaprova.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kaprova - vedouci.zipPosudek vedoucího práce368,3 kBZIPZobrazit/otevřít
Kaprova - oponent.zipPosudek oponenta práce359,37 kBZIPZobrazit/otevřít
Kaprova.jpgPrůběh obhajoby práce121,93 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7652

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.