Title: Morfometrická analýza buližníkových útvarů na jižním Plzeňsku
Other Titles: Morphometric analysis of lydit landforms in the south Pilsen region
Authors: Kaprová, Anna
Advisor: Mentlík, Pavel
Referee: Kopp, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7652
Keywords: buližník;etchplén;morfometrická analýza;morfometrická charakteristika;tvar reliéfu
Keywords in different language: lydit;etchplain;morphometric analysis;morphometric characteristic;landform
Abstract: Tato práce se zaměřuje na buližníkové tvary reliéfu v okolí Plzně, kde se tyto formy reliéfu v krajině výrazně projevují. U vybraných útvarů ověřuje jejich existenci v terénu, porovnává morfometrické charakteristiky a jejich analýzou se pokouší vysvětlit vznik těchto území na základě hypotéz z práce CIMPELOVÉ (2011). Podle morfometrických charakteristik a terénního měření je dále vytvořena typologie buližníkových tvarů reliéfu. Ze získaných dat je vytvořen datový soubor v programu ArcGIS, se kterým je možno dále pracovat a použít ho v rámci dalších výzkumů.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with lydit landforms around the Pilsen, where these landforms are evident in the landscape relief. There is realized the verification of the existence of landforms by the field research and there is made the comparison of their morphometric characteristics. Following analysis try to elucidate creating of defined areas according to hypothesis from Cimpelová work (2011). Then the typology of lydit landforms is created from morphometric characteristics and field research. From obtained data is created shapefile with attributes in ArcGIS, which is able to use and to work with in further research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Kaprova.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFView/Open
Kaprova - vedouci.zipPosudek vedoucího práce368,3 kBZIPView/Open
Kaprova - oponent.zipPosudek oponenta práce359,37 kBZIPView/Open
Kaprova.jpgPrůběh obhajoby práce121,93 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.