Název: Zhodnocení marketingového mixu vybrané dopravní firmy ČD Cargo, a. s.
Další názvy: Evaluation of the marketing mix selected transport companies ČD Cargo, a. s.
Autoři: Bílková, Michala
Vedoucí práce/školitel: Králová, Lenka
Oponent: Vítěz, Michal
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7654
Klíčová slova: marketing;marketingový mix;ČD Cargo;přeprava;železniční vozy;konkurence
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing;marketing mix;ČD Cargo;transportation;railway cars;competition
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je ?Zhodnocení marketingového mixu vybrané dopravní firmy ČD Cargo, a. s.? Mým cílem bylo blíže se seznámit s fungováním vybraného dopravce ČD Cargo, a. s. Dále na základě zjištěných skutečností zhodnotit jednotlivé nástroje marketingového mixu a podle veřejně dostupných informací zanalyzovat konkurenci. Práce je rozdělena do dvou částí. První částí je část teoretická, ta je zaměřena na marketingový mix, který byl pro mě klíčovým při zpracování této práce. Tyto poznatky jsem aplikovala do druhé části práce. Podkladem pro zpracování mé bakalářské práce byly osobní schůzky s panem Michalem Rohem, ředitelem odboru podpory prodeje a samostudium dostupných zdrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor´s thesis is ?Evaluating the marketing mix of the chosen transportation company of ČD Cargo a. s.? My goal was to become more familiar with the operations of the chosen transportation provider of ČD Cargo a. s., and evaluate individual tools of the marketing mix, on the basis of the findings. Furthermore, I analyzed the competitors of ČD Cargo, a. s., at the level of the transportation market in the Czech Republic, as well as at the level of the competition of railway transporters, according to publicly available information. This work is divided into two parts. The first part is theoretical, and is aimed at the specific marketing mix in the area of services. I have applied observations from the theoretical part into the practical part of the work. Inputs for the preparation of my bachelor´s thesis were gathered from in-person meetings with Michal Roh, who is the director of the department of sales support at ČD Cargo a. s., and the research of available materials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bilkovam.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilkova v.pdfPosudek vedoucího práce772,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilkova o.pdfPosudek oponenta práce663,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bilkova ob..PDFPrůběh obhajoby práce73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7654

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.