Title: Zhodnocení marketingového mixu vybrané dopravní firmy ČD Cargo, a. s.
Other Titles: Evaluation of the marketing mix selected transport companies ČD Cargo, a. s.
Authors: Bílková, Michala
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Vítěz, Michal
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7654
Keywords: marketing;marketingový mix;ČD Cargo;přeprava;železniční vozy;konkurence
Keywords in different language: marketing;marketing mix;ČD Cargo;transportation;railway cars;competition
Abstract: Tématem této bakalářské práce je ?Zhodnocení marketingového mixu vybrané dopravní firmy ČD Cargo, a. s.? Mým cílem bylo blíže se seznámit s fungováním vybraného dopravce ČD Cargo, a. s. Dále na základě zjištěných skutečností zhodnotit jednotlivé nástroje marketingového mixu a podle veřejně dostupných informací zanalyzovat konkurenci. Práce je rozdělena do dvou částí. První částí je část teoretická, ta je zaměřena na marketingový mix, který byl pro mě klíčovým při zpracování této práce. Tyto poznatky jsem aplikovala do druhé části práce. Podkladem pro zpracování mé bakalářské práce byly osobní schůzky s panem Michalem Rohem, ředitelem odboru podpory prodeje a samostudium dostupných zdrojů.
Abstract in different language: The theme of this bachelor´s thesis is ?Evaluating the marketing mix of the chosen transportation company of ČD Cargo a. s.? My goal was to become more familiar with the operations of the chosen transportation provider of ČD Cargo a. s., and evaluate individual tools of the marketing mix, on the basis of the findings. Furthermore, I analyzed the competitors of ČD Cargo, a. s., at the level of the transportation market in the Czech Republic, as well as at the level of the competition of railway transporters, according to publicly available information. This work is divided into two parts. The first part is theoretical, and is aimed at the specific marketing mix in the area of services. I have applied observations from the theoretical part into the practical part of the work. Inputs for the preparation of my bachelor´s thesis were gathered from in-person meetings with Michal Roh, who is the director of the department of sales support at ČD Cargo a. s., and the research of available materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bilkovam.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Bilkova v.pdfPosudek vedoucího práce772,02 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova o.pdfPosudek oponenta práce663,18 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova ob..PDFPrůběh obhajoby práce73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.