Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČechurová, Lenkacs
dc.contributor.authorŠafránek, Radekcs
dc.contributor.refereeCimler, Petrcs
dc.date.accepted2013-06-13cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:34:00Z-
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:34:00Z-
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier52679cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7662-
dc.description.abstractHlavním cílem bakalářské práce ?Marketing maloobchodu vybrané obchodní firmy? je představení marketingových nástrojů v maloobchodu řetězce Tesco Stores ČR, a.s. První část práce je zaměřena na teoretické základy obchodu, maloobchodu a tyto informace jsou aplikovány do prostředí České republiky. Dále je v práci představena společnost Tesco Stores ČR, a.s., její historie a působení v České republice. V nejobsáhlejší části práce jsou představeny marketingové nástroje využívané v maloobchodu. Tyto marketingové nástroje jsou posléze analyzovány i v prostředí obchodů Tesco. V závěru práce je představeno provedené dotazníkové šetření, interpretovány výsledky a navrženy změny a doporučení pro budoucí vývoj a směřování společnosti Tesco.cs
dc.format70 s., 8 s. obr. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmarketingové nástrojecs
dc.subjectmaloobchodcs
dc.subjectmarketing maloobchoducs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.titleMarketing maloobchodu vybrané obchodní firmycs
dc.title.alternativeRetail marketing of chosen business companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe main aim of the bachelor thesis ?Retail marketing of chosen business company? is to introduce marketing tools used in the retail chain Tesco Stores ČR, a.s. The first part of the thesis is focused on the theoretical foundations of business and retail and these basics are applied into situation in the Czech Republic. In the next part is introduced company Tesco Stores ČR, a.s., its history and activities in the Czech Republic. In the most extensive part of the thesis are introduced marketing tools used in retail. These marketing tools are later analyzed also in Tesco stores. In conclusion of the thesis is introduced survey, interpreted the results and proposed changes and recommendations for future development and direction of Tesco company.en
dc.subject.translatedmarketing toolsen
dc.subject.translatedretailen
dc.subject.translatedretail marketingen
dc.subject.translatedmarketing mixen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Safranek Radek_FEK ZCU 2013.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFView/Open
Safranek_V.pdfPosudek vedoucího práce984,59 kBAdobe PDFView/Open
Safranek _O.pdfPosudek oponenta práce921,03 kBAdobe PDFView/Open
Safranek_P.jpgPrůběh obhajoby práce343,63 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7662

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.