Title: Využití nových komunikačních nástrojů v politickém marketingu
Other Titles: Use of new communication tools in political marketing
Authors: Holubová, Barbora
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7665
Keywords: Politický marketing;smart technologie;sociální sítě;média;volby
Keywords in different language: political marketing;smart technologies;social networks;media;elections
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nových komunikačních nástrojů v politickém marketingu a to především na sociálních sítích a v médiích. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části definuje autorka termíny jako je marketing, politický marketing, politický trh a marketingový mix, smart technologie, QR kódy, aplikace. Část praktická se zaměřuje na ukázku praktického použití technologií v politickém mar-ketingu. Využití her, aplikací, kulturního dění, virálních videí v politickém marketingu. V závěru práce je vyhodnocen výzkum autorky.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the analysis of new comunication tools in political marketing mainly on social networks and media. The thesis is devide it into two parts, teoretical and practical. The author of thesis defines the terms such as marketing, political marketing, political market and marketing mix, smart technologies, QR codes, aplications in the theoretical part. The practical part is focus on demonstration of practical use of technologies in political marketing. The use of games, aplications, cultural events, viral videos in political mar-keting. The evalaution of research is in conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora_Holubova_2013.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Holubova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Holubova_O.pdfPosudek oponenta práce882,61 kBAdobe PDFView/Open
Holubova_P.jpgPrůběh obhajoby práce311,26 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.