Název: Využití nových komunikačních nástrojů v politickém marketingu
Další názvy: Use of new communication tools in political marketing
Autoři: Holubová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Lenka
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7665
Klíčová slova: Politický marketing;smart technologie;sociální sítě;média;volby
Klíčová slova v dalším jazyce: political marketing;smart technologies;social networks;media;elections
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nových komunikačních nástrojů v politickém marketingu a to především na sociálních sítích a v médiích. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. V teoretické části definuje autorka termíny jako je marketing, politický marketing, politický trh a marketingový mix, smart technologie, QR kódy, aplikace. Část praktická se zaměřuje na ukázku praktického použití technologií v politickém mar-ketingu. Využití her, aplikací, kulturního dění, virálních videí v politickém marketingu. V závěru práce je vyhodnocen výzkum autorky.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the analysis of new comunication tools in political marketing mainly on social networks and media. The thesis is devide it into two parts, teoretical and practical. The author of thesis defines the terms such as marketing, political marketing, political market and marketing mix, smart technologies, QR codes, aplications in the theoretical part. The practical part is focus on demonstration of practical use of technologies in political marketing. The use of games, aplications, cultural events, viral videos in political mar-keting. The evalaution of research is in conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Barbora_Holubova_2013.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova_O.pdfPosudek oponenta práce882,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holubova_P.jpgPrůběh obhajoby práce311,26 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7665

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.