Title: Event management vybrané sportovní akce
Other Titles: Event management of chosen sport event
Authors: Purmová, Ivana
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Eger, Ludvík
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7667
Keywords: event management;event;projektový plán;závod
Keywords in different language: event management;event;project plan;race
Abstract: Předmětem bakalářské práce ?Event management vybrané sportovní akce? je popis problematiky event managementu, eventů a jejich pojetí z projektového hlediska. Součástí této práce je vytvoření projektového plánu konkrétního eventu, kterým je běžecký závod RunTour v Ostravě. Plán obsahuje veškeré potřebné činnosti, jejich časový harmonogram, podrobný popis organizace celé akce, návrh celkových nákladů závodu a zvažuje možná rizika bránící jeho úspěšnému uskutečnění. Z hlediska event marketingu je nastíněn způsob propagace akce. Vytvořený plán by měl sloužit pořadatelům závodu jako podklad při řízení celé akce a napomoci jeho úspěšnému uskutečnění.
Abstract in different language: The subject of the thesis ?Event management of chosen sport event? is a description of the issue of event management, events and their interpretation from the project perspective. Part of this work is a creation of the project plan for a specific event, which is running race RunTour in Ostrava. The plan contains all necessary activities, their schedule, detailed description of the whole event organization, the total cost calculation of the race and description of possible risks hindering it?s successful realization. Concerning an event marketing the thesis outlines a method of the event promotion. The created plan should serve to the race organizers as the basis in event managing and help it?s successful implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivana Purmova - 2013.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Purmova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Purmova_O.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Purmova_P.jpgPrůběh obhajoby práce337,83 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7667

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.