Název: Event management vybrané sportovní akce
Další názvy: Event management of chosen sport event
Autoři: Purmová, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Lenka
Oponent: Eger, Ludvík
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7667
Klíčová slova: event management;event;projektový plán;závod
Klíčová slova v dalším jazyce: event management;event;project plan;race
Abstrakt: Předmětem bakalářské práce ?Event management vybrané sportovní akce? je popis problematiky event managementu, eventů a jejich pojetí z projektového hlediska. Součástí této práce je vytvoření projektového plánu konkrétního eventu, kterým je běžecký závod RunTour v Ostravě. Plán obsahuje veškeré potřebné činnosti, jejich časový harmonogram, podrobný popis organizace celé akce, návrh celkových nákladů závodu a zvažuje možná rizika bránící jeho úspěšnému uskutečnění. Z hlediska event marketingu je nastíněn způsob propagace akce. Vytvořený plán by měl sloužit pořadatelům závodu jako podklad při řízení celé akce a napomoci jeho úspěšnému uskutečnění.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of the thesis ?Event management of chosen sport event? is a description of the issue of event management, events and their interpretation from the project perspective. Part of this work is a creation of the project plan for a specific event, which is running race RunTour in Ostrava. The plan contains all necessary activities, their schedule, detailed description of the whole event organization, the total cost calculation of the race and description of possible risks hindering it?s successful realization. Concerning an event marketing the thesis outlines a method of the event promotion. The created plan should serve to the race organizers as the basis in event managing and help it?s successful implementation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ivana Purmova - 2013.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Purmova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Purmova_O.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Purmova_P.jpgPrůběh obhajoby práce337,83 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7667

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.