Název: Výzkum uskutečněný na základě potřeb obce Cheznovice
Další názvy: Research realized on the basis of needs of municipality Cheznovice
Autoři: Šubrtová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7674
Klíčová slova: marketingový výzkum;dotazování;dotazník;řešení
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing research;questioning;questionnaire;solution
Abstrakt: Práce se zabývá výzkumem za účelem zjištění přání a potřeb obyvatel obce Cheznovice. Využita byla technika písemného, ústního a elektronického dotazování. Dle výsledků vyhodnocených dat byla navržena zlepšující opatření. Cílem práce bylo navržení zlepšujících opatření v obci vzhledem k názorům a spokojenosti obyvatel.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis deals with research of wishes and needs in the municipality Cheznovice. Technics of written, personal and questionnaire were used for the analysis. With respect to results of the evaluated data improvement measures were proposed. The aim of this thesis was to improve the situation in the municipality with respect to opinions and satisfaction of residents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lucie_SUBRTOVA_-_Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Subrtova_V.pdfPosudek vedoucího práce863,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Subrtova_O.pdfPosudek oponenta práce916,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Subrtova_P.jpgPrůběh obhajoby práce387,19 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7674

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.