Title: Výzkum uskutečněný na základě potřeb obce Cheznovice
Other Titles: Research realized on the basis of needs of municipality Cheznovice
Authors: Šubrtová, Lucie
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7674
Keywords: marketingový výzkum;dotazování;dotazník;řešení
Keywords in different language: marketing research;questioning;questionnaire;solution
Abstract: Práce se zabývá výzkumem za účelem zjištění přání a potřeb obyvatel obce Cheznovice. Využita byla technika písemného, ústního a elektronického dotazování. Dle výsledků vyhodnocených dat byla navržena zlepšující opatření. Cílem práce bylo navržení zlepšujících opatření v obci vzhledem k názorům a spokojenosti obyvatel.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis deals with research of wishes and needs in the municipality Cheznovice. Technics of written, personal and questionnaire were used for the analysis. With respect to results of the evaluated data improvement measures were proposed. The aim of this thesis was to improve the situation in the municipality with respect to opinions and satisfaction of residents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lucie_SUBRTOVA_-_Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
Subrtova_V.pdfPosudek vedoucího práce863,17 kBAdobe PDFView/Open
Subrtova_O.pdfPosudek oponenta práce916,15 kBAdobe PDFView/Open
Subrtova_P.jpgPrůběh obhajoby práce387,19 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7674

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.