Title: Výzkum uskutečněný na základě potřeb obce Zvíkovec
Other Titles: The research realized by virtue of needs municipality Zvíkovec
Authors: Zelenková, Kateřina
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Kunešová, Hana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7675
Keywords: marketingový výzkum;dotazník;územní samospráva;osobní rozhovor;financování
Keywords in different language: marketing research;questionnaire;local government;interview;financing
Abstract: Práce analyzuje potřeby a přání obyvatel v obci Zvíkovec. Pro zjištění potřebných informací bylo využito tří metod marketingového výzkumu ? dotazníku, osobního rozhovoru a skupinové diskuse. V návaznosti na zjištěné údaje byla navržena zlepšující řešení. Práce je tedy zaměřena na problematiku potřeb obce a jejího financování.
Abstract in different language: The bachelor?s thesis analyzes the needs and wishes of the inhabitants in the community Zvíkovec. To find the necessary information has been used three methods of marketing research - questionnaire, personal interview and group discussion. Following the survey data was proposed improvement solutions. The bachelor?s thesis is focused on the issues and needs of the community for its financing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Zelenkova, 2013.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Zelenkova _V.pdfPosudek vedoucího práce884,77 kBAdobe PDFView/Open
Zelenkova_O.jpgPosudek oponenta práce722,51 kBJPEGThumbnail
View/Open
Zelenkova_P.jpgPrůběh obhajoby práce397,77 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.