Název: Výzkum uskutečněný na základě potřeb obce Zvíkovec
Další názvy: The research realized by virtue of needs municipality Zvíkovec
Autoři: Zelenková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7675
Klíčová slova: marketingový výzkum;dotazník;územní samospráva;osobní rozhovor;financování
Klíčová slova v dalším jazyce: marketing research;questionnaire;local government;interview;financing
Abstrakt: Práce analyzuje potřeby a přání obyvatel v obci Zvíkovec. Pro zjištění potřebných informací bylo využito tří metod marketingového výzkumu ? dotazníku, osobního rozhovoru a skupinové diskuse. V návaznosti na zjištěné údaje byla navržena zlepšující řešení. Práce je tedy zaměřena na problematiku potřeb obce a jejího financování.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor?s thesis analyzes the needs and wishes of the inhabitants in the community Zvíkovec. To find the necessary information has been used three methods of marketing research - questionnaire, personal interview and group discussion. Following the survey data was proposed improvement solutions. The bachelor?s thesis is focused on the issues and needs of the community for its financing.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Katerina Zelenkova, 2013.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenkova _V.pdfPosudek vedoucího práce884,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenkova_O.jpgPosudek oponenta práce722,51 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Zelenkova_P.jpgPrůběh obhajoby práce397,77 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7675

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.