Název: Analýza volnočasových aktivit ve vybrané obci
Další názvy: Analysis of the leisure time activities in the selected village
Autoři: Folvarčíková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Česal, Pavel
Oponent: Kunešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7679
Klíčová slova: Vimperk;volný čas;dotazníkový výzkum;zlepšující návrhy
Klíčová slova v dalším jazyce: Vimperk;leisure time;questionnaire survey;proposals for enhancement
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou volnočasových aktivit ve Vimperku. Podle výsledků dotazníku byly navrhnuty zlepšující návrhy. Autorka uvedla i vlastní návrhy, které by občané města jistě rádi uvítali. Návrhy by mohly vylepšit současnou situaci ve městě. Cílem bakalářská práce je analýza volnočasových aktivit ve Vimperku a následné návrhy na zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis analyses leisure activities in Vimperk. According to the results of the questionnaire, proposals for improvement were designed. Author also introduced his own proposals, which would be by the citizens certainly welcomed. They could even improve current situation in the city. The aim of this thesis is to analyze leisure activities in Vimperk and subsequent proposals for enhancement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Folvarcikova.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Folvarcikova _V.pdfPosudek vedoucího práce774,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Folvarcikova_O.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Folvarcikova_P.jpgPrůběh obhajoby práce353,74 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7679

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.