Title: Analýza volnočasových aktivit v obci Stříbro
Other Titles: Analysis of the leisure time activities in Stříbro
Authors: Staňková, Alena
Advisor: Česal, Pavel
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7680
Keywords: volný čas;volnočasové aktivity;Stříbro
Keywords in different language: leisure time;leisure activities;Stříbro
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou volnočasových aktivit v obci Stříbro. Hlavním cílem bylo analyzovat nabídku a poptávku po volnočasových aktivitách ve Stříbře a na základě získaných poznatků navrhnout zlepšující opatření. Analýza nabídky a poptávky probíhala formou sběru informací o stávajících aktivitách v obci a dále pomocí ankety v podobě dotazníkového šetření, které bylo uskutečněno mezi obyvateli Stříbra. Navržená zlepšující opatření se poté týkají jak současných volnočasových aktivit a zařízení, tak i návrhů na vybudování volnočasových aktivit a zařízení v obci Stříbro chybějících. Celá bakalářská práce a výsledky anketního šetření budou předány vedoucím orgánům obce jako podklady pro další jednání o rozvoji volnočasových aktivit ve Stříbře.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is focused on the analysis of the leisure time activities in Stříbro. The main objective of this project was to analyse the supply and demand of the leisure time activities in the municipality Stříbro and suggested improvement measures, based on obtained facts. The analysis of supply and demand took form as the collecting of information about existing activities in the municipality at first and then as the questionnaire, which was carried out among the dwellers of Stříbro. Then the solutions were related to both types of activities - current leisure time activities and facilities as well as these, which are missing in Stříbro. The entire Bachelor thesis and results of the questionnaire will be presented to authorities of municipality Stříbro as a basis for the further discussions on the development of leisure time activities in Stříbro.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analyza volnocasovych aktivit v obci Stribro - Alena Stankova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Stankova _V.pdfPosudek vedoucího práce887,66 kBAdobe PDFView/Open
Stankova_O.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Stankova_P.jpgPrůběh obhajoby práce395,33 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.