Název: Lidová kultura a její vliv na rozvoj města Plzně
Další názvy: Folklore Culture and its Impact on Expansion of the City of Pilsen
Autoři: Vohnoutová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Ježek, Jiří
Oponent: Česal, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7690
Klíčová slova: lidová kultura;folklór;Plzeň;Evropské hlavní město kultury;Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň
Klíčová slova v dalším jazyce: folklore culture;folklore;Pilsen;European capital of culture;International folklore festival CIOFF Pilsen
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá lidovou kulturou a jejím vlivem na město Plzeň. Práce je rozdělena na několik částí. První část tvoří teoretický rámec, jehož účelem je seznámení se s pojmy, jako je lidová kultura, folklor nebo festival. Následující část je zaměřena již konkrétně na město Plzeň. Jsou zde rozebrána témata jako např. vliv lidové kultury na město Plzeň, folklorní soubory v Plzni nebo Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň. V rámci tohoto folklorního festivalu bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož výsledky jsou představeny v závěrečné kapitole praktické části. Poslední část bakalářské práce tvoří návrhy a opatření, která by mohla podpořit lidovou kulturu ve městě Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelors thesis is focused on folklore culture and its influence on the City of Pilsen. The thesis is divided into several sections. The first one is forming a theoretical scope which defines terms like folklore culture, folklore or festival. The next section is focused specifically on the City of Pilsen. It describes themes such as the influence of folklore culture on the City of Pilsen, folklore groups in Pilsen or the International folklore festival CIOFF Pilsen. A questionnaire investigation has been done within the scope of this folklore festival and its results are introduced in the final chapter of the practical part. The last section of the bachelors thesis consist proposals which could better support folklore culture in the City of Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Eliska Vohnoutova - bakalarska prace.pdfPlný text práce6,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vohnoutova_V.pdfPosudek vedoucího práce913,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vohnoutova_O.pdfPosudek oponenta práce850,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vohnoutova_P.jpgPrůběh obhajoby práce373,42 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7690

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.