Title: Lidová kultura a její vliv na rozvoj města Plzně
Other Titles: Folklore Culture and its Impact on Expansion of the City of Pilsen
Authors: Vohnoutová, Eliška
Advisor: Ježek, Jiří
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7690
Keywords: lidová kultura;folklór;Plzeň;Evropské hlavní město kultury;Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň
Keywords in different language: folklore culture;folklore;Pilsen;European capital of culture;International folklore festival CIOFF Pilsen
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá lidovou kulturou a jejím vlivem na město Plzeň. Práce je rozdělena na několik částí. První část tvoří teoretický rámec, jehož účelem je seznámení se s pojmy, jako je lidová kultura, folklor nebo festival. Následující část je zaměřena již konkrétně na město Plzeň. Jsou zde rozebrána témata jako např. vliv lidové kultury na město Plzeň, folklorní soubory v Plzni nebo Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň. V rámci tohoto folklorního festivalu bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož výsledky jsou představeny v závěrečné kapitole praktické části. Poslední část bakalářské práce tvoří návrhy a opatření, která by mohla podpořit lidovou kulturu ve městě Plzni.
Abstract in different language: This bachelors thesis is focused on folklore culture and its influence on the City of Pilsen. The thesis is divided into several sections. The first one is forming a theoretical scope which defines terms like folklore culture, folklore or festival. The next section is focused specifically on the City of Pilsen. It describes themes such as the influence of folklore culture on the City of Pilsen, folklore groups in Pilsen or the International folklore festival CIOFF Pilsen. A questionnaire investigation has been done within the scope of this folklore festival and its results are introduced in the final chapter of the practical part. The last section of the bachelors thesis consist proposals which could better support folklore culture in the City of Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eliska Vohnoutova - bakalarska prace.pdfPlný text práce6,76 MBAdobe PDFView/Open
Vohnoutova_V.pdfPosudek vedoucího práce913,86 kBAdobe PDFView/Open
Vohnoutova_O.pdfPosudek oponenta práce850,05 kBAdobe PDFView/Open
Vohnoutova_P.jpgPrůběh obhajoby práce373,42 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.