Název: Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu bez bariér na příkladu města Plzně
Další názvy: The requirements for development of accessible tourism using example of the city of Plzeň
Autoři: Rajchlová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Tlučhoř, Jan
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7696
Klíčová slova: bezbariérový cestovní ruch;handicap;Plzeň;vozíčkář
Klíčová slova v dalším jazyce: accessible tourism;handicap;Plzeň;wheelchair user
Abstrakt: Téma této bakalářské práce zní Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu bez bariér na příkladu města Plzně. V práci je vysvětlen pojem bezbariérový cestovní ruch, jeho hlavní skupiny účastníků a bariéry, na které tyto skupiny při cestování narážejí. Poté je ohodnoceno město Plzeň jako destinace bezbariérového cestovního ruchu. Hodnocení je rozděleno na dvě části, v první části je Plzeň zhodnocena externím pozorovatelem a v druhé části Plzeň ohodnotí vozíčkáři za využití strukturovaných rozhovorů. Z hodnocení jsou zjištěny přednosti i nedostatky města. Na základě poznatků získaných během zpracování tohoto tématu, jsou na závěr doporučeny návrhy na vylepšení podmínek cestovního ruchu bez bariér v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this Bachelor thesis is The requirements for development of accessible tourism using example of the city of Plzeň. In this thesis is described the accessible tourism, the groups of its main participants and the barriers that these participants are facing while travelling. Then the city of Plzeň will be evaluated as a destination of accessible tourism. The evaluation will be divided into two main parts. In the first part Plzeň will be evaluated by an external observer and in the second part by wheelchair users with the help of structured interviews. As a result of this evaluation we will find some advantages and deficiencies of the city. At the end of this thesis there will be suggested some improvements on accessible tourism in Plzeň, which will be made from the conclusions gained from the evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Rajchlova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rajchlova -V.pdfPosudek vedoucího práce713,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rajchlova_O.pdfPosudek oponenta práce902,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rajchlova_P.jpgPrůběh obhajoby práce316,84 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7696

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.