Title: Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu bez bariér na příkladu města Plzně
Other Titles: The requirements for development of accessible tourism using example of the city of Plzeň
Authors: Rajchlová, Kateřina
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7696
Keywords: bezbariérový cestovní ruch;handicap;Plzeň;vozíčkář
Keywords in different language: accessible tourism;handicap;Plzeň;wheelchair user
Abstract: Téma této bakalářské práce zní Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu bez bariér na příkladu města Plzně. V práci je vysvětlen pojem bezbariérový cestovní ruch, jeho hlavní skupiny účastníků a bariéry, na které tyto skupiny při cestování narážejí. Poté je ohodnoceno město Plzeň jako destinace bezbariérového cestovního ruchu. Hodnocení je rozděleno na dvě části, v první části je Plzeň zhodnocena externím pozorovatelem a v druhé části Plzeň ohodnotí vozíčkáři za využití strukturovaných rozhovorů. Z hodnocení jsou zjištěny přednosti i nedostatky města. Na základě poznatků získaných během zpracování tohoto tématu, jsou na závěr doporučeny návrhy na vylepšení podmínek cestovního ruchu bez bariér v Plzni.
Abstract in different language: The topic of this Bachelor thesis is The requirements for development of accessible tourism using example of the city of Plzeň. In this thesis is described the accessible tourism, the groups of its main participants and the barriers that these participants are facing while travelling. Then the city of Plzeň will be evaluated as a destination of accessible tourism. The evaluation will be divided into two main parts. In the first part Plzeň will be evaluated by an external observer and in the second part by wheelchair users with the help of structured interviews. As a result of this evaluation we will find some advantages and deficiencies of the city. At the end of this thesis there will be suggested some improvements on accessible tourism in Plzeň, which will be made from the conclusions gained from the evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rajchlova.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
Rajchlova -V.pdfPosudek vedoucího práce713,72 kBAdobe PDFView/Open
Rajchlova_O.pdfPosudek oponenta práce902,18 kBAdobe PDFView/Open
Rajchlova_P.jpgPrůběh obhajoby práce316,84 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7696

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.