Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlučhoř, Jan
dc.contributor.authorRymusová, Martina
dc.contributor.refereeČesal, Pavel
dc.date.accepted2013-06-13
dc.date.accessioned2014-02-06T12:33:22Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:33:22Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-03
dc.identifier52765
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7697
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na analýzu marketingových aktivit obce Vřeskovice. Téma bylo vybráno na základě spjatosti autorky se zmíněnou obcí. Zmíněné teoretické pojmy jsou vysvětleny v aplikaci na zvolené téma. Praktická část popisuje dvě dotazníková šetření, pomocí kterých byly zjištěny názory a přání obyvatel obce. Na základě zjištěných poznatků byly sestaveny návrhy na realizaci, které by zajistily zlepšení marketingových aktivit a života občanů v obci. Tyto výstupy práce byly jejím hlavním cílem. Některé z uvedených návrhů se mohou realizovat téměř okamžitě, jiné návrhy jsou rozpracovány jako doporučení do budoucnosti. Jeden zjištěný problém a vypracovaný návrh byl realizován již v průběhu vypracovávání práce. Veškeré návrhy využije zastupitelstvo obce.cs
dc.format63 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketingové aktivitycs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectřešenícs
dc.subjectobeccs
dc.titleAnalýza marketingových aktivit obce Vřeskovicecs
dc.title.alternativeAnalysis of marketing activities in Vřeskoviceen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented work is focused on the analysis of marketing activities of the village Vřeskovice. The topic was chosen on the basis of connection between the author and the village. These theoretical concepts are explained in the application of the chosen topic. The practical part presents two questionnaires, where were identified the views and wishes of the inhabitants of the village. Based on the findings, there were compiled suggestions for implementation, which would ensure improvement of marketing activities and life of village citizens. These outputs of the work were its main goal. Some of these suggestions can be implemented almost immediately; other suggestions are elaborated as recommendations for the future. One of the identified problems and elaborated proposals was implemented already during developing the work. All proposals will be used by the municipal council.en
dc.subject.translatedquestionnairesen
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedmarketing activitiesen
dc.subject.translatedmarketing researchen
dc.subject.translatedsolutionen
dc.subject.translatedvillageen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rymusova_Martina.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Rymusova -V.pdfPosudek vedoucího práce660,62 kBAdobe PDFView/Open
Rymusova_O.pdfPosudek oponenta práce855,52 kBAdobe PDFView/Open
Rymusova_P.jpgPrůběh obhajoby práce318,72 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.