Title: Odhad spotřebního chování v oblasti služeb cestovního ruchu u osob ve věku 50-65 let
Other Titles: Estimation of consumer behavior in tourism services at people aged 50-65
Authors: Boudová, Zuzana
Advisor: Tlučhoř, Jan
Referee: Česal, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7700
Keywords: analýza nabídky a poptávky;cestovní ruch;generace 55+;nový produkt;senior;spotřební chování
Keywords in different language: analysis of supply and demand;consumer behavior;generation 55+;new product;tourism
Abstract: Bakalářská práce se zabývá otázkou spotřebního chování lidí ve věku 50 ? 65 let v oblasti cestovního ruchu.Výstupem bakalářské práce je návrh nového produktu pro stanovenou cílovou skupinu a jeho jednoduchá kalkulace. Posledním uvedeným bodem jsou doporučení pro podnikatelské subjekt, které bych chtěly tento návrh případně realizovat.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis deal with consumer behavior in tourism of the people in 50 ? 60 age. Part of this thesis is the definitoin of the agr group, which was form in based of own research. The conclusion of this thesis is proposal of the new product for target group and its simple calculation. Last point in this thesis is recommendation for business subject, who wants to realized this product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boudova Zuzana K10B0271P.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Boudova -V.pdfPosudek vedoucího práce691,83 kBAdobe PDFView/Open
Boudova_O.pdfPosudek oponenta práce895,72 kBAdobe PDFView/Open
Boudova_P.jpgPrůběh obhajoby práce339,32 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7700

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.