Title: Franšízing v maloobchodním podnikání
Other Titles: Franchising in retail business
Authors: Grüner, Tomáš
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Hommerová, Dita
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7701
Keywords: franchising;franchisor;franchisee;maloobchod;drogerie
Keywords in different language: franchise;franchisor;franchisee;retail;drugstore
Abstract: Předložená bakalářská práce na téma "Franšízing v maloobchodním podnikání" se zabývá specifickou metodou podnikání nazývající se franšízing a jeho uplatnění ve franšízingovém konceptu TETA drogerie. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku franšízingu, popis maloobchodu a jeho nákupu. Na tento popis navazuje představení maloobchodní společnost podnikající na základě franšízingové licence a její zapojení do franšízingové sítě. V této části je kladen důraz na řízení nákupu a následný prodej zboží. V závěru práce je zhodnocena spolupráce mezi oběma účastníky franšízingového vztahu a nastíněné návrhy pro zlepšení podnikání franšízanta.
Abstract in different language: This thesis called "Franchising in retail business" defines one of the techniques, franchise, which is frequently used in the retail business nowadays. It also specifies role of this technique in the business model and philosophy of the retail chain TETA drugstore. The first part of this thesis provides the theoretical background of what the franchise is, describes the retail as well as the purchasing processes. This is followed by the introduction of the small retail company doing business in accordance with the franchise license. Its role in this retail chain of TETA drugstore is also outlined. The stress is put on the purchasing and sales management. The last part of this thesis is devoted to the evaluation of the mutual relationship between the franchisee and franchisor and some proposals for the future improvement and development are provided as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Gruner - Fransizing v maloobchodnim podnikani.pdfPlný text práce1,81 MBAdobe PDFView/Open
Gruner_V.pdfPosudek vedoucího práce951,35 kBAdobe PDFView/Open
Gruner_O.pdfPosudek oponenta práce884,72 kBAdobe PDFView/Open
Gruner_P.jpgPrůběh obhajoby práce320,55 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7701

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.