Název: Prodejní strategie firmy Tondach
Další názvy: Sales strategy of the company Tondach
Autoři: Váchalová, Laura
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7702
Klíčová slova: prodej;marketing;společnost;Tondach
Klíčová slova v dalším jazyce: salev;marketing;company;Tondach
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat prodej ve výrobní společnosti z teoretického i praktického hlediska a následně navrhnout opatření ke zvýšení prodeje společnosti. Práce je celkem rozdělena do tří částí, první část představuje společnost a její vznik, popisuje jednotlivé výrobní závody, analyzuje konkurenci a hodnotí pozici společnosti na trhu. Druhá část je důkladně zaměřená na procesy probíhající ve firmě v souvislosti s prodejem. Konkrétně, výroba, produkt, řízení kvality, zákazníci, marketing a v poslední kapitole je uveden přehled prodejů společnosti. Třetí část se zabývá prodejem, dodacími podmínkami a pohybem dokladů, který je s tím spojený. V závěru práce jsou zanalyzovány problémy prodeje a návrhy na zlepšení
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the bachelor thesis is describe and analyze sales strategy of production company from a theoretical and practical point of view and propose measures to increase the company´s sales. The work consists of three parts. The first one presents the firma and its origin, describes factories of the company, competitor analysis and analyze company´s position on the market. The second part is thoroughly focused on the processes in the company in connection with the sale. Specifically, production, product quality management, customers, marketing, and the last chapter is an overview of the company´s sales. The third part deals with the sale, delivery terms and documents that are associated with it. At the end of the thesis are analyzed problems and suggestions for improvement.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vachalova Laura K10B0391P.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachalova_V.pdfPosudek vedoucího práce952,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachalova_O.pdfPosudek oponenta práce978,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vachalova_P.jpgPrůběh obhajoby práce462,73 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7702

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.