Název: Nákupní chování zákazníků na českém venkově
Další názvy: Buying behavior of customers in the Czech countryside
Autoři: Slámová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Čechurová, Lenka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7703
Klíčová slova: nákupní chování;český venkov;Hrádek;dotazníkové šetření
Klíčová slova v dalším jazyce: buying behavior;czech countryside;Hrádek;questionary investigation
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá nákupním chováním zákazníků na českém venkově v obci Hrádek. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje pojmy zákazník, spokojenost zákazníka, definici a rozdělení obchodu, marketing maloobchodu a definici venkova. Praktická část se věnuje popisu prodejen, které jsou v obci Hrádek a v městě Sušice. Dále je založena na dotazníkovém šetření. Tento dotazník byl vytvořen přímo pro bakalářskou práci a byl rozdán do domácností v Hrádku. Dotazník je rozdělen na tři části ? na preferované prodejny, na prodejnu COOP v Hrádku a na prodejny s nepotravinářským zbožím.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with customers purchasing behaviour in the czech countryside. It concretely describes the actual situation in Hradek u Susice. The theoretical part contains such expessions as customer, customer satisfaction, business definition, business division, retail marketing and countryside definition. The practical part contains shopfloor description of the stores located in the area. It is mainly based on questionary investigation that was made in a distinctive number of households in the village fo Hradek. The questionary is divided in three parts ? the prefered stores, COOP stores and non-alimentary goods stores. 
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Jana SLAMOVA.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slamova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slamova_O.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slamova_P.jpgPrůběh obhajoby práce387,83 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7703

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.