Title: Nákupní chování zákazníků na českém venkově
Other Titles: Buying behavior of customers in the Czech countryside
Authors: Slámová, Jana
Advisor: Cimler, Petr
Referee: Čechurová, Lenka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7703
Keywords: nákupní chování;český venkov;Hrádek;dotazníkové šetření
Keywords in different language: buying behavior;czech countryside;Hrádek;questionary investigation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá nákupním chováním zákazníků na českém venkově v obci Hrádek. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje pojmy zákazník, spokojenost zákazníka, definici a rozdělení obchodu, marketing maloobchodu a definici venkova. Praktická část se věnuje popisu prodejen, které jsou v obci Hrádek a v městě Sušice. Dále je založena na dotazníkovém šetření. Tento dotazník byl vytvořen přímo pro bakalářskou práci a byl rozdán do domácností v Hrádku. Dotazník je rozdělen na tři části ? na preferované prodejny, na prodejnu COOP v Hrádku a na prodejny s nepotravinářským zbožím.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with customers purchasing behaviour in the czech countryside. It concretely describes the actual situation in Hradek u Susice. The theoretical part contains such expessions as customer, customer satisfaction, business definition, business division, retail marketing and countryside definition. The practical part contains shopfloor description of the stores located in the area. It is mainly based on questionary investigation that was made in a distinctive number of households in the village fo Hradek. The questionary is divided in three parts ? the prefered stores, COOP stores and non-alimentary goods stores. 
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Jana SLAMOVA.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
Slamova_V.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Slamova_O.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Slamova_P.jpgPrůběh obhajoby práce387,83 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.