Název: Činnost logistické firmy RMT Logistik s.r.o.
Další názvy: Activity of logistic company RMT Logistik s.r.o.
Autoři: Blaščáková, Nikola
Vedoucí práce/školitel: Cimler, Petr
Oponent: Hommerová, Dita
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7705
Klíčová slova: logistika;přeprava;sklad;skladování
Klíčová slova v dalším jazyce: logistics;transportation;stock;storing
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je analýza činností logistické firmy RMT Logistik s.r.o. Práce je rozdělena do dvou částí. Na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy související s logistikou. Na základě popsaných teoretických poznatků o logistice byla vytvořena praktická část. V praktické části jsou popsány procesy probíhající ve firmě. Součástí práce je dále popis odběratelů a konkurentů společnosti. Hlavním cílem této práce je analýza firemních procesů, jejich informačních a hmotných toků v rámci společnosti. Na základě získaných informací jsou v závěru práce vypracovány návrhy na zlepšení, které by mohly společnosti do budoucna pomoci.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted thesis describes activity of the logistics company RMT Logistik s.r.o. All is based on conducted analyses and information coming from the company resources. The thesis is divided into two parts. The principal object of the theoretical part is to describe the basic concepts related to logistics. Subsequently, elements of theoretical part are applied in the second practical part. In this part, overview of the company processes is given. At the end the description of competitors and suppliers is conducted. The main aim of this thesis is to analyze company processes as well as the material and information flows and to introduce possible suggestions that could help the company in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_BLASCAKOVA Nikola.pdfPlný text práce4,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blascakova _V.pdfPosudek vedoucího práce932,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blascakova_O.pdfPosudek oponenta práce895,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Blascakova_P.jpgPrůběh obhajoby práce311,36 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7705

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.