Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPetrtyl, Jancs
dc.contributor.authorJůdl, Romancs
dc.contributor.refereeTlučhoř, Jancs
dc.date.accepted2013-06-14cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:33:53Z
dc.date.available2012-10-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:33:53Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-03cs
dc.identifier53148cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7717
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá tématem komunitních webů a jejich možnostmi pro marketingové aktivity firem. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části se autor zabývá problematikou marketingu na internetu a následně představením a popisem nejvýznamnějších komunitních webů, které mohou být důležitým prostředkem firemní propagace. Druhá část práce se zaměřuje na představení společnosti PHOENIX Division Group a její cíle na vybraném komunitním webu Facebook. Poté je představena konkurence této společnosti a její aktivity na Facebooku, které jsou v poslední části práce analyzovány. Z provedené analýzy pak vychází návrhy pro vytvoření firemní prezentace společnosti PHOENIX Division Group na komunitním webu Facebook.cs
dc.format67 s., 5 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectinternetový marketingcs
dc.subjectkomunitní webycs
dc.subjectsociální sítěcs
dc.subjectmíra zapojenícs
dc.subjectfiremní facebooková stránkacs
dc.titleKomunitní weby a jejich význam pro marketingové aktivity firemcs
dc.title.alternativeCommunity websites and their meaning for the marketing activities of companiesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the topic of community websites and their potential for marketing activities of companies. The thesis is divided into three main parts. In the first part the author deals with the issue of marketing on the Internet and subsequently with the introduction and description of the most significant community websites, which can be an important means of company promotion. The second part is focused on the introduction of the company PHOENIX Division Group and its objectives on the selected community site Facebook. Then competitors of the company PHOENIX are introduced as well their activities on the Facebook, which are analysed in the last part of this thesis. The suggestions for company presentation on community website Facebook of the company PHOENIX come out from the analysis.en
dc.subject.translatedinternet marketingen
dc.subject.translatedcommunity websitesen
dc.subject.translatedsocial networksen
dc.subject.translatedengagement rateen
dc.subject.translatedfirm facebook pageen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Judl_Roman_2013.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
Judl_V.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
Judl_O.pdfPosudek oponenta práce686,49 kBAdobe PDFView/Open
Judl_P.jpgPrůběh obhajoby práce370,3 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7717

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.